Библиотека
Търсене в библиотеката
Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси

Legal instrument

Show
Share this group

European Investigation Order - Notifications

Show
Share this group

Court of Justice of the European Union (links to CURIA website)

Show
Share this group
Last reviewed on 26 юли 2023 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved