Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Joint compilation by Eurojust and the EJN on the impact of the judgment of the CJEU in Case C-852/19 (Gavanozov II)
Източник
Не
Publication Date
13.05.2022
Категории
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved