Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Съвместна бележка на Евроюст и Европейската съдебна мрежа относно практическото прилагане на европейската заповед за разследване
Източник
Не
Publication Date
26/06/2019
Категории
- Наръчници
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved