Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Competent authorities, languages accepted, urgent matters and scope of the EIO Directive (updated on 20 September 2021)
Източник
Не
Publication Date
23/10/2018
Категории
- Наръчници
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved