Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Austria. Arts. 33.1, 33.2 and 34.4
Източник
Не
Publication Date
23/06/2019
Категории
- Нотификации
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved