Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Extracts from Conclusions of Plenary meetings of the EJN concerning the practical application of the EIO
Източник
Не
Publication Date
08/01/2018
Категории
- Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
- Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved