Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
EIO Code of Best practices – Proposals for 100 Best Practices
Източник
Не
Publication Date
23.06.2022
Категории
- Правни инструменти, приети от Европейския съюз
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved