Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Table of Implementation: 2014/41/EU. European Investigation Order in criminal matters
Източник
Не
Publication Date
31/08/2016
Категории
- Статус на изпълнение
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved