Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Notification of the Implementation of Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters - by Czech Republic
Източник
Не
Publication Date
07/11/2018
Категории
- Нотификации
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
- Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved