Please note that on Thursday, 13 May, ICT maintenance is performed. You may experience short disruptions using restricted sections of the EJN website. We apologize for the inconvenience
Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm

Nacionālā likumdošana

Show
Share this group

EAW - Notifications

Show
Share this group

EAW Statistics

Show
Share this group

EAW - Reports

Show
Share this group

Mutual evaluation of the EAW

Show
Share this group

Eiropas Savienības Tiesa

Show
Share this group

National Case Law

Show
Share this group
Last reviewed on 14 Aprīlis 2021 by Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Sekretariāts
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas