Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
2010/64/EU: Directive of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings
Izcelsme
Publicēšanas datums
04/04/2016
Kategorijas
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas