Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Annex to the Report from the Commission on the implementation since 2005 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States
Izcelsme
Publicēšanas datums
14.12.2011
Kategorijas
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
Secretary-General of the European Commission,
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas