Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
FRA Database on detention conditions
Izcelsme
Publicēšanas datums
17/06/2020
Kategorijas
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
- Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas