Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Case C-303/05
Vārds
Lieta C-303/05. Advocaten voor de Wereld VZW pret Leden van de Ministerraad. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Arbitragehof - Beļģija.
Izcelsme
Publicēšanas datums
19/07/2011
Kategorijas
- Pastāvīgā judikatūra
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas