Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Izvilkums no Latvijas kriminālprocesa kodeksa konsolidētās versijas – atsevišķas nodaļas no kodeksa divpadsmitās sadaļas „Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā”, kurās ietvertas normas, ar ko tiek ieviests Padomes ietvarlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietinājuma lēmumu un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (2002/584/TI), kā arī panti, uz kuriem tiek veiktas atsauces.
Izcelsme
Publicēšanas datums
21.05.2012
Kategorijas
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas