Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Komisijas ziņojums par to, kā kopš 2005. gada ir īstenots Padomes 2002. gada 13. jūnija pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
Izcelsme
Publicēšanas datums
02/06/2014
Kategorijas
- Ziņojumi
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
- Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnija) par Eiropas apcietināšanas orderi nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas