Právní knihovna
Status of implementation of

For the practical application of this Legal Instrument, check the EJN Practical tools for judicial cooperation
Last reviewed on 4 leden 2021 by Sekretariát EJS
 Export section
File format
StátEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
BE   Belgie Implemented   29 kvě 2017

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Belgium

Law of 9 april 2017

-
BG   Bulharsko Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Bulgaria

Закон за европейската заповед за защита
Official publication: Държавен вестник; Number: 41; Publication date: 2015-06-05
Наказателен кодекс
Official publication: Държавен вестник; Number: 41; Publication date: 2015-06-05
Наказателно-процесуален кодекс
Official publication: Държавен вестник; Number: 41; Publication date: 2015-06-05
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане
Official publication: Държавен вестник; Number: 33; Publication date: 2016-04-26

-
CZ   Ceská republika Implemented   1 kvě 2015

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Czech Republic. Competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) Constitutional Act No.1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic, Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and further Laws

-
HR   Chorvatsko Implemented  

Act on amendments of the Act on judicial cooperation with Member States of the European Union

-
DK   Dánsko   - ---
EE   Estonsko Implemented   1 led 2015

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Estonia. Competent authorities

Kriminaalmenetluse seadustik1.
Legal act: seadus, number: RT I, 21.06.2014, 37; Official Journal: Riigi teataja, number: RT I, 21.06.2014, 37; Reference: (MNE(2014)53894)
. Disclaimer: "The fact that there is a reference to national implementing measures does not necessarily mean that these measures are either comprehensive or in conformity."

-
FI   Finsko Implemented  

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Finland. Competent authorities

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista  / Lag om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993), muutettu viimeksi / senast ändrad genom (233/2015) 20.3.2015Lähestymiskiellosta annettu laki / Lagen om besöksförbud (898/1998), muutettu viimeksi / senast ändrad genom (228/2015) 20/3/2015Rikoslaki / Strafflagen (39/1889), muutettu viimeksi / senast ändrad genom (181/2015) 6.3.2015Laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta / Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet (226/2015). Disclaimer: The fact that there is a reference to national implementing measures does not necessarily mean that these measures are either comprehensive or in conformity.

-
FR   Francie Implemented   1 říj 2015

Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

-
IE   Irsko   - ---
IT   Itálie Implemented   10 bře 2015

Designation of competent authorities regarding the Directive on the European Protection Order by Italy

Attuazione della Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.2011 sull'ordine di protezione europeo. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 23/02/2015, 44. Disclaimer: The fact that there is a reference to national implementing measures does not necessarily mean that these measures are either comprehensive or in conformity.

-
CY   Kypr Implemented  

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Cyprus. Competent authorities and accepted languages.

Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας Νόμος του 2015.
Official publication: Cyprus Gazette; Number: 4538; Publication date: 2015-11-06; Page: 01268-01282

-
LT   Litva Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Lithuania

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
LV   Lotyšsko Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Latvia

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
LU   Lucembursko Implemented   8 led 2015

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Luxembourg. Competent authorities

Code pénal arts. 327-330; arts. 372-377; arts. 392-460. - Code d'instruction criminelle arts. 30-48.1; arts. 106-112. - Loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

-
HU   Madarsko Implemented   1 led 2015

Designation of competent authorities regarding the Directive on the European Protection Order by Hungary

2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról2014. évi LXXII. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról2013. évi CXII. törvény a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról"1998. évi XIX.törvénya büntetőeljárásról""2006. évi LI. törvény a büntetőeljárásról szóló1998. évi XIX. törvény módosításáról""2002. évi I.törvénya büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénymódosításáról"2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. Disclaimer  "The fact that there is a reference to national implementing measures does not necessarily mean that these measures are either comprehensive or in conformity."

-
MT   Malta Implemented  

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Malta. Competent authorities

European Protection Order (Execution) Regulations; National Legislation S.L. 294 of 2014 (Criminal Code-Cap.9)

-
DE   Nemecko Implemented   11 led 2015

Act of 05/12/2014, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2014 I, 1964 - Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung und zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen

-
NL   Nizozemsko Implemented  

Designation of competent authorities regarding the Directive on the European Protection Order by Netherlands

Implementatie van de EU-richtlijn European Protection Order (EPO) (Europees beschermingsbevel). Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux), 05/02/2015, 00001-00009, 40.Inwerkingtreding implementatie van richtlijn 2011/99/EU Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux), 26/02/2015, 00001-00001, 81.Disclaimer: The fact that there is a reference to national implementing measures does not necessarily mean that these measures are either comprehensive or in conformity.

-
PL   Polsko Implemented   11 led 2015

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Poland. Competent authorities

Act dated 28/11/2014 implementing the Directive on the European Protection Order. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

-
PT   Portugalsko Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Portugal

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
AT   Rakousko Implemented   1 led 2015

Designation of competent authorities and accepted languages regarding the Directive on the European Protection Order by Austria

Amendment to the Federal Law on the Judicial Cooperation in Criminal Matter with the Member States of the EU (the new sections 122 to 137)

-
GR   Recko Implemented   29 led 2016

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Greece.

Law 4360

-
RO   Rumunsko Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Romania

Law no. 151/2016 on the European protection order and to amend and supplement other normative acts, published in the Official Journal of Romania ("Monitorul Oficial") no. 545 of 20 July 2016. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180244

-
SK   Slovensko Implemented   1 led 2016 -

Fully implemented by the Act No. 398/2015 Coll. of 12/11/15 About European Protection Order In Criminal Matters which has been legally binding since  01/01/2016.

-
SI   Slovinsko Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Slovenia

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
ES   Španelsko Implemented   11 pro 2014

Act 23/2014, of 20 November, on Mutual Recognition of Judicial Decisions in criminal matters in the European Union.

-
UK   Third Country: United Kingdom Implemented   11 led 2015

Designation of competent authorities regarding the Directive on the European Protection Order by Northern Ireland

Designation of competent authorities regarding the Directive on the European Protection Order by Scotland

This Directive is implemented for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 

"The Criminal Justice (European Protection Order) (England and Wales) Regulations 2014"

"The Criminal Justice (European Protection Order) (Northern Ireland) Regulations 2014"

Implementation for Scotland: 

- The European Protection Order (Scotland) Regulations 2015 (SSI 2015 No.107) which came into force 11 March.
- The Act of Adjournal (Criminal Procedure Rules Amendment No. 2) (European Protection Orders) 2015 (SSI 2015 No.121) which came into force on 1 April 2015.

-
SE   Švédsko Implemented   1 led 2016

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Sweden. Competent authorities and accepted languages.

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena