Právní knihovna
Show status of implementations for

Nemecko
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 29 červenec 2022 by Sekretariát EJS
 Export section
File format
Legal instrumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV z 13. června 2002 o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy Implemented   2 srp 2006
 

See Act on International Cooperation in Criminal Matters (IRG), Part VIII - "Assistance to Member States of the European Union in extradition and transit matters" - of the Law on International Assistance in Criminal Matters as inserted by Law of 20 July 2006.

Act of 20/07/2006, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2006 I, 1721 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz – EuHbG)

See also Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 amending Framework Decisions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, thereby enhancing the procedural rights of persons and fostering the application of the principle of mutual recognition to decisions rendered in the absence of the person concerned at the trial

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009 , kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně Implemented   25 čvc 2015 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Acts of 17/07/2015, Federal Gazette Bundesgesetzblatt I 2015, 1332 - Gesetz zur Stärkung des Rechts des Angeklagten auf Vertretung in der Berufungsverhandlung und über die Anerkennung von Abwesenheitsentscheidungen in der Rechtshilfe, and Bundesgesetzblatt I 2015, 1349 - Gesetz zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe bei der Vollstreckung von freiheitsentziehenden Sanktionen und bei der Überwachung von Bewährungsmaßnahmen sowie zur Änderung des Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetzes und des Ruanda-Strafgerichtshof-Gesetzes

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Implemented   30 srp 2002 -

National Implementing Measures communicated to the European Commission

Act of 22/08/2002, Federal Gazette 2002 I, 3387 – Gesetz zur Ausführung des Zweiten Protokolls vom 19. Juni 1997 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, der Gemeinsamen Maßnahme betreffend die Bestechung im privaten Sektor vom 22. Dezember 1998 und des Rahmenbeschlusses vom 29. Mai 2000 über die Verstärkung des mit strafrechtlichen und anderen Sanktionen bewehrten Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung des Euro

Replaced by 2014/62/EU: Directive on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law of 15 May 2014, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení Implemented   1 zář 2004

Notification of 5 March 2015, see MNE (2015) 51295

Act of 24/06/2004, Federal Gazette 2004 I, 1354 – Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Verletzten im Strafverfahren (Opferrechtsreformgesetz – OpferRRG)

Act of 29/07/2009, Federal Gazette 2009 I, 2280 – Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz – 2. OpferRRG)

Replaced by 2012/29/EU: Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime of 25 October 2012, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků Implemented   28 pro 2003

See MNE(2015) 57122

Act of 22/12/2003, Federal Gazette 2003 I, 2838 – Fünfunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union vom 28. Mai 2001 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln (35. StrÄndG)

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní Implemented   5 čvc 2001 ---
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech Implemented   8 srp 2005 -

Act of 22/7/2005, Federal Gazette 2005 I, 2189 – Gesetz zur Umsetzung des Übereinkommens vom 29. Mai 2000 über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Act of 6/6/2008, Federal Gazette 2008 I, 995 – Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union, cf. section 93 (former section 83k) of the Act on International Cooperation in Criminal Matters (IRG)

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu Implemented   23 pro 2004 -

Act of 16/06/2002, Federal Gazette 2003 I, 2836 – Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung und zur Änderung anderer Gesetze

Directive of 17/12/2004, Federal Gazette 2004 I, 3520 – Verordnung über die Benennung und Einrichtung der nationalen Eurojust-Anlaufstelle für Terrorismusfragen (Eurojust-Anlaufstellen-Verordnung - EJTAnV); amended by Directive of 07/07/2006, Federal Gazette 2006 I, 1450 - Verordnung zur Änderung der Eurojust-Anlaufstellen-Verordnung

Framework Decision amended by Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008 amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism and replaced by 2017/541/EU Directive on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

See also Directive of 26/09/2012, Federal Gazette 2012 I, 2093 (Verordnung über die Zusammenarbeit mit Eurojust)

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi   - --

Framework Decision replaced by 2011/36/EU: Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims of 5 April 2011, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, (table of status of implementation), which this country has implemented.

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu Implemented   28 srp 2007 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 30 July 2004, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2004 I, 1950 - Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

Act of 19/08/2007, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2007 I, 1970, Bundesgesetzblatt 2008 I, 992 - Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru Implemented   21 lis 2015 -

Act of 20/11/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2025 - Gesetz zur Bekämpfung der Korruption

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii Implemented   30 čvn 2008

Notification by Germany on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders

Act of 06/06/2008, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2008, 995 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation or-ders will enter into force on the 22 Dec 2020

2003/577/JHA remains in force with regard to Denmark and the Republic of Ireland.

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Implemented   5 lis 2008 -

Act of 31/10/2008, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2008, 2149 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami Implemented   11 bře 2008 -

Narcotics Act (Betäubungsmittelgesetz) as of 28/3/2000

Precursors Control Act (Grundstoffüberwachungsgesetz) as of 22/12/2005

Criminal Code (Strafgesetzbuch)as of 13/11/1998

Narcotics Act (Betäubungsmittelgesetz) as of 28/10/1994

Narcotics Act (Betäubungsmittelgesetz) as of 7/10/1994

Narcotics Act (Betäubungsmittelgesetz) as of 1/3/1994

Act on Regulatory Offences (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) as of 22/8/2002

Criminal Code (Strafgesetzbuch) as of 24/8/2004

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti Implemented   --

Art. 1 points 1 to 4 and Art. 3 of Framework Decision 2005/212/JI are replaced by Art. 14 of Directive 2014/42/EU

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům Implemented   21 lis 2015 -

Act of 7/8/2007, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2007 I, 1786 – 41. Strafrechtsänderungsgesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität (41. StrÄndG)

Replaced by 2013/40/EU: Directive on attacks against information systems of 12 August 2013 and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut Implemented   28 říj 2010

Act of 18/10/2010, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2010 I, 1408 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci Implemented   22 říj 2009

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Germany

Act of 02/10/2009, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2009 I, 3214 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2006/783/JI des Rates vom 6. Oktober 2006 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentscheidungen und des Rahmenbeschlusses 2008/675/JI des Rates vom 24. Juli 2008 zur Berücksichtigung der in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergangenen Verurteilungen in einem neuen Strafverfahren (Umsetzungsgesetz Rahmenbeschlüsse Einziehung und Vorverurteilungen) vom 2. Oktober 2009

Amendments to the Criminal Procedure Code, mainly to the Chapter 19.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation or-ders will enter into force on the 22 Dec 2020

2003/577/JHA remains in force with regard to Denmark and the Republic of Ireland.

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie Implemented   22 čvc 2012 -

Act of 21/07/2012, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2012 I, 1566 - Gesetz über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení Implemented   22 říj 2009 -

Act of 02/10/2009, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2009 I, 3214 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2006/783/JI des Rates vom 6. Oktober 2006 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentscheidungen und des Rahmenbeschlusses 2008/675/JI des Rates vom 24. Juli 2008 zur Berücksichtigung der in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergangenen Verurteilungen in einem neuen Strafverfahren (Umsetzungsgesetz Rahmenbeschlüsse Einziehung und Vorverurteilungen) vom 2. Oktober 2009

Implementation Report by Commission

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti Implemented   22 čvc 2017

Notification by Germany on the implementation of the Framework Decision on the fight against organised crime (Review June 2016). Pdf

Act of 11/07/2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 2440 - Vierundfünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vom 17. Juli 2017

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské u Implemented   25 čvc 2015

Notification by Germany on the implementation of the Framework Decision on Transfer of prisoners

Act of 17/07/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2015, 1349 - Gesetz zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe bei der Vollstreckung von freiheitsentziehenden Sanktionen und bei der Überwachung von Bewährungsmaßnahmen  sowie zur Änderung des Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetzes und des Ruanda-Strafgerichtshof-Gesetzes

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva Implemented   31 bře 2011

Notification by Germany on the implementation of the Framework Decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law

Act of 16/03/2011, Federal Gazette  – Bundesgesetzblatt I 2011, 418 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und zur Umsetzung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 2003 zum Übereinkommen des Europarats vom 23. November 2001 über Computerkriminalität betreffend die Kriminalisierung mittels Computersystemen begangener Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu Implemented   19 úno 2011

Council Document 7351/11 DROIPEN 17 of 14 March 2011

No implementing legislation necessary, see notification.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty Implemented   25 čvc 2015

Notification on the implementation of the FD on Probation Decisions by Germany

Act of 17/07/2015, Federal Gazette  – Bundesgesetzblatt I 2015, 1349 - Gesetz zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe bei der Vollstreckung von freiheitsentziehenden Sanktionen und bei der Überwachung von Bewährungsmaßnahmen  sowie zur Änderung des Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetzes und des Ruanda-Strafgerichtshof-Gesetzes

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech   - --

Council Framework Decision 2008/977/JHA has been replaced by Directive (EU) 2016/680 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy Implemented   27 dub 2012

Notification on implementation of Framework Decision on the organisation and content of the exchange of information extracted from criminal record between Member States

Act of 15/12/2011, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt I 2011, 2714 - Gesetz zur Verbesserung des Austauschs von strafregisterrechtlichen Daten zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zur Änderung registerrechtlicher Vorschriften

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie Implemented   23 čvc 2015

Notification and implementation by Germany of the Framework Decision on Supervision Measures

Act of 16/07/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2015, 1197 - Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení Implemented   15 bře 2012

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Germany

No implementing legislation necessary, see notification.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí Implemented   6 srp 2004 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 30/07/2004, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2004, 1950 - Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

For current legislation, see Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) = Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory (Residence Act)

Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu Implemented   28 srp 2007 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 30 July 2004, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2004 I, 1950 - Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

Act of 19 August 2007, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2007 I, 1970, Bundesgesetzblatt 2008 I, 992 - Berichtigung des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

-
Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů Implemented   26 srp 2004 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 13/12/2007, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2007 I, 2904 - Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften des Sozialen Entschädigungsrechtes

See Act on compensation to victims of violent crime (Crime Victims Compensation Act — OEG),
and Section 6a thereof (Responsibilities of the Federal Ministry of Labour and Social Affairs – central authority/central contact point).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Inter alia:

Directive of 25/09/2002, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2002 I, 3520 - 4. Schiffssicherheits-Anpassungs-VO

Directive of 13/07/1993, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 1993 II, 993 - 6. MARPOL-Änderungs-VO

Directive of 20/01/1999, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 1999 II, 18 - 3. Inkraftsetzungs-VO Umweltschutz See

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu Implemented   21 srp 2008 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 13/08/2008, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2008 I, 1690 – Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG), and Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2009 I, S. 816

Repealed by 2015/849/EU: Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012, and repealing Directive 2005/60/EC

Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006 , kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře Implemented   21 srp 2008 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 13/08/2008, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2008 I, 1690 – Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG), and Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2009 I, S. 816

Repealed and replaced by 2015/849/EU: Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012, and repealing Directive 2005/60/EC

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí Implemented   7 pro 2011 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 06/12/2011, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2011 I, 2557 – Fünfundvierzigstes Strafrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt

Act of 20/11/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2025 - Gesetz zur Bekämpfung der Korruption

Act of 17/08/2017, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2017 I, 3202 - Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens, see inter alia Article 7 thereof: amendments to the Bundesnaturschutzgesetz (Federal Nature Conservation Act)

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009 , kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

No implementing legislation necessary, see Bundestagsdrucksache 17/5391, p. 15, preparing the implementing legislation for 2008/99/EC: Directive on the protection of the environment through criminal law of 19 November 2008.

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení Implemented   6 čvc 2008 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 02/07/2013, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2013 I, 1938 – Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV Implemented   15 říj 2016 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 11/10/2016, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2016, 2226 - Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu Implemented   31 srp 2013

Notification by entry into EURICO Database on 6 Nov 2013

Act of 28/08/2016, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt I 2013, 3310 - Viertes Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV Implemented   27 led 2015 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 21/01/2015, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2015, 10 - Neunundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht

See also 2012/29/EU: Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime of 25 October 2012, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA and the Act of 21/12/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2525 - Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu Implemented   11 led 2015

Act of 05/12/2014, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2014 I, 1964 - Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung und zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen

-
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení Implemented   6 čvc 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 02/07/2013, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2013 I, 1938 – Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV Implemented   31 pro 2015

Notification of 12 January 2016.

Supplemented by Notification of December 2018, see MNE (2018) 56665 – 56676 (information on existing legislation)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 21/12/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2525 - Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz)

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2012/29 from 11 May 2020, COM (2020) 188 final

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany   - ---
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informa č ní systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV Implemented   21 lis 2015 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 20/11/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2025 - Gesetz zur Bekämpfung der Korruption

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody Implemented   5 zář 2017 -

National Implementing Measures (NIM) have not been communicated to the European Commission

Act of 27/08/2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 3295 - Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (Articles 1 to 6 thereof)

Implementation pending, draft legislation: “Zweites Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren und zur Änderung des Schöffenrechts“. Implementation expected for September 2017.

-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii Implemented   1 čvc 2017 -

National Implementing Measures (NIM) have not been communicated to the European Commission

Act of 13/04/2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 872 - Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung

-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech Implemented   22 kvě 2017

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU by Germany

Amendment to the Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU by Germany

German Law transposing the Directive on the European Investigation Order.

Act of 05/01/2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 31 - Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti Implemented   1 srp 2017

Notification of the transposition of Directive 2014/66/EU by Germany (MNE(2017)53505)

Act of 12/05/2017, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2017, 1106 - Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration

Regulation of 01/08/2017, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2017 I, 2651 - Verordnung zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der EU zur Arbeitsmigration

Regulation of 14/07/2017, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2017 I, 2651 - 16. Verordnung zur Änderung der Aufenthaltsverordnung

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu Implemented   7 pro 2016 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 28/11/2016, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2016, 2722 - Sechstes Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s významem pro EHP) Implemented   26 čvn 2017

Notificaton to COM on 03/07/2017

National Implementing Measures provided to the European Commission

 

Act of 23/06/2017, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2017, 1822 - Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Amended by Directive 2018/843/EU of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018. This Directive entered into force on 09/07/2018 and is to be transposed by 10/01/2020.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem   - -

Implementation pending.

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV Implemented   5 kvě 2016 -

National implementing measures notified to the European Commission:

Act on the adaptation of data protection laws to Regulation (EU) 2016/679 and on the implementation of Directive (EU) 2016/680 (Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680) of 30 June 2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 2097.

Second Act on the adaptation of data protection laws to Regulation (EU) 2016/679 and on the implementation of Directive (EU) 2016/680 (Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680) of 20 November 2019, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2019, 1626.

Act on the implementation of Directive (EU) 2016/680 into the laws on criminal proceedings and on the adaptation of data protection provisions to Regulation (EU) 2016/679 (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679) of 20 November 2019, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2019, 1724.

Corrected by the corrigendum to the Directive of 23 May 2018.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV Implemented  

MNE (2018) 55091 transmitted 14/09/2019, MNE (2018) 55530 15/10/2018

No additional national legislative acts required.

-
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti Implemented   25 kvě 2018

Notification under article 2.1 PNR Directive by Germany, 2018

Notification under article 4.5 PNR Directive by Germany, 2018

Notification under articles 7.3 and 9.3 PNR Directive by Germany, 2018

Notification under article 18 PNR Directive by Germany, 2018

Act of 6 June 2017 implementing Directive (EU) 2016/681

Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 1484 – Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 vom 6. Juni 2017

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of Directive 2016/681 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime

Směrnice evropského parlamentu a Rady 2016/800/EU ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení   - -

Implementation pending.

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu   - -

Implementation pending.

-
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie Implemented   28 čvn 2019

See MNE(2019)54140

Act of 19/06/2019, Federal Gazette 2019 I, 844 – Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug.

-
Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU Implemented   -

Act of 12/12/2019 Federal Gazette 2019 I, 2602 – Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie -

-
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz   - ---
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV   - ---
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV Implemented   26 srp 2020

Notification and implementation by Germany of the Directive amending the Framework Decision as regards the exchange of information on third-country nationals and as regards the ECRIS

Act of 16/06/2020. Federal Gazette 2020 I, 1648 – Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft und zur Änderung weiterer Vorschriften – Act of 15/12/2011, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2011, 2712 – Gesetz zur Verbesserung des Austauschs von strafregisterrechtlichen Daten zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und zur Änderung registerrechtlicher Vorschriften

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/978/SVV ze dne 18. prosince 2008 o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech   - --

Repealed by Regulation (EU) 2016/95 of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. 

See also 2014/41/EU: Directive regarding the European Investigation Order in criminal matters of 3 April 2014

  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena
System.Web.HttpWriter