Právní knihovna
Show status of implementations for

Slovensko
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 29 červenec 2022 by Sekretariát EJS
 Export section
File format
Legal instrumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV z 13. června 2002 o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy Implemented   1 zář 2010

Statements under arts. 6.3, 7.2 and 25.2 EAW by Slovakia

Act no 154/2010 Coll. of 09/03/2010 on the European Arrest Warrant

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009 , kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně Implemented   -

1. Act no 154/2010 Coll. of 09/03/2010 on the European Arrest Warrant. Implemented on 01/09/2010.
2. Act no 344/2012 Coll. of 17/10/2012 that amending Acts no 154/2010 Coll, 549/2011 Coll and 221/2006 Coll. Implemented on 01/12/2012.
3. Act no 183/2011 Coll. of 01/06/2011 on mutual recognition and execution of financial penalties. Implemented on 01/08/2011.
4. Act no 533/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments not imposing custodial sentence and probation decisions with a view to the supervision of probation measures in the European Union. Implemented on 01/02/2012.
5. Act no 549/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty in the European Union. Implemented on 01/02/2012

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Implemented   -

Fully implemented by Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení Implemented   1 led 2006 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků Implemented   1 led 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní Implemented   1 led 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech Implemented   1 led 2006 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu Implemented   1 led 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi Implemented   -

This Framework Decision was replaced by Directive No. 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims.This directive is fully implemented by Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu Implemented   1 led 2006 -

Act no 300/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru Implemented   1 led 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii Implemented   1 led 2006

Declaration by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2003/577/JHA on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Art. 9 (3). Pdf

Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders. Accepted languages. Czech. Pdf

Act no 650/2005 Coll. of 13/12/2005 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Implemented   -

Directive of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (2011/93/EU) implemented on 01/08/2013. National legislation: Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 204/2013 Coll.

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami Implemented   1 led 2006 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti Implemented   1 zář 2010 -

Law No. 224/2010

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům Implemented   ---
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut Implemented   1 srp 2011

Act no 183/2011 Coll. of 01/06/2011 on mutual recognition and execution of financial penalties

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci Implemented   1 led 2017

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Slovakia

Implemented by the act No. 316/2016 Coll., legally binding since 1 January 2017

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie Implemented   15 pro 2008 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure as amended by the Act no 491/2008 Coll.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení Implemented   1 led 2013 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure as amended by the Act 334/2012 Coll.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti Implemented   1 zář 2010 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 224/2010 Coll.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské u Implemented   1 úno 2012

Notification by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2008/909/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union. Art 26 (4). Pdf

Act no 549/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva Implemented   1 zář 2009 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 257/2009 Coll.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu Implemented   1 led 2010 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 576/2009 Coll.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty Implemented   1 úno 2012

Notification by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2008/947/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions. Art. 23 (4). Pdf

Act no 533/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments not imposing custodial sentence and probation decisions with a view to the supervision of probation measures in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech Implemented   1 srp 2011 -

Act No. 757/2004 Coll. of 09/12/2004 on courts as amended by the Act No. 192/2011 Coll.

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy Implemented   1 led 2008 -

Act no 330/2007 Coll. of 20/06/2007 on Criminal Record

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie Implemented   1 čvc 2013

Individual notification on the implementation of Framework Decision on Supervision Measures by Slovakia

Notification of the Framework Decision on Supervision Measures Slovakia. pdf

Notification of competent authorities on Supervision Measures FD by Slovakia

Act no 161/2013 Coll. of 22/05/2013 on transfer, mutual recognition and execution of decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení Implemented   1 srp 2013

Individual notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia

Notification on the implementation of the Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia. Competent Authorities. Pdf

Declaration by the Slovak Republic regarding Council Framework Decision 2009/948/JHA on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings. Art. 14 (1). Pdf

Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Conflicts of Jurisdiction. Accepted languages. Czech. Pdf

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005,

Code of Criminal Procedure as amended by the Act no 204/2013 Coll.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí   - ---
Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006 , kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009 , kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV Implemented   6 dub 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu Implemented   1 led 2016 -

Fully implemented by the Act No. 398/2015 Coll. of 12/11/15 About European Protection Order In Criminal Matters which has been legally binding since  01/01/2016.

-
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany Planned   process ongoing --

Implemented Art. 1 to 30, Article 31(1), (2) and (6) to (9), Articles 32 to 46, Articles 49 and 50 and Annex I.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informa č ní systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii Planned   process ongoing -

National Implementing Measures (NIM) have not been communicated to the European Commission

Preliminary term of implementation: 2017

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech Implemented   15 říj 2017

 Notification 41/2017 by Slovak Republic concerning Directive 2014/41/EU on the European Investigation Order in criminal matters

Law No. 236/2017 Coll. on European Investigative Order in Criminal Matters from September the 6th.

Notifications Slovakia

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti Implemented   -

National implementing measures provided to European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s významem pro EHP)   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV   - ---
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti   - ---
Směrnice evropského parlamentu a Rady 2016/800/EU ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu   - ---
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU   - ---
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz   - ---
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV   - ---
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV   - ---
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/978/SVV ze dne 18. prosince 2008 o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech   - -

This Framework Decision is replaced by Directive No. 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters. This Directive will be implemented in accordance with the transposition date ( 22/05/17 at the latest).

-
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena
System.Web.HttpWriter