Právní knihovna
Show status of implementations for

Portugalsko
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 29 červenec 2022 by Sekretariát EJS
 Export section
File format
Legal instrumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV z 13. června 2002 o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy Implemented   1 led 2004

Notification under arts. 6.3, 7.2 and 25.2 EAW by Portugal

Law no. 65/2003 of 23 August Approves the legal regime of the European Arrest Warrant (giving effect to the council framework decision no. 2002/584/JHA of 13 June) - Penal code, amended September 2007

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009 , kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně Implemented   ---
Rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura   - -

Framework Decision replaced by Directive  2014/62/EU, implemented by: 

 • Law 39/2016 of 19 December
 • Penal Code
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení Implemented   -

Framework Decision replaced by Directive 2012/29/EU, implemented by:

 • Law 130/2015 of 4 September
 • Procedural Penal Code
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků Implemented   -
 • Law 59/2007 of 4 September
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní Implemented   -
 • Law 25/2008 of 4 September
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech Implemented   -

Law 144/99 of 31 August

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu Implemented   -
 • Law 52/2003 of 22 August
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi   - -

Framework Decision replaced by Directive 2011/36/EU, (table of status of implementation), which this country has implemented through:

 • Law 60/2013 of 25 August
 • Penal Code
 • Law 101/2001 of 25 August
 • Law 45/2011 of 24 June
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu Implemented   -

Law 23/2007 of 4 July

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru Implemented   -

Law 20/2008 of 21 April

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii Implemented   5 čvn 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders

 

Notification by Portugal on Competent National Authorities within the frame of the Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003

Law 25/2009 of 5 June

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Implemented   -

Parliament Resolution nr. 75/2012 of 28 May

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami Implemented   -
 • Decree-Law 15/1993 of 22 January
 • Penal Code
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti Implemented   -
 • Law 5/2002 of 11 February
 • Penal Code
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům Implemented   -

Framework Decision replaced by 2013/40/EU, implemented by Law 109/2009 of 15 September

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut Implemented   1 lis 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties

-

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci Implemented   31 srp 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Confiscation orders

 

Notification by Portugal on Competent Authorities within the frame of the Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006

Law 88/2009 of 31 August

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie Implemented   -

Law 74/2009 of 18 December

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení Implemented   1 lis 2010

Notification of the implementation of Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings. Portugal

 • Law 144/99 of 31 August
 • Penal Code
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti Implemented   -

Law 5/2002 of 11 January

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské u Implemented   17 pro 2015

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Transfer of prisoners

Law 158/2015 of 17 September

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva Implemented   -
 • Law 109/2009 of 15 September
 • Penal Code
 • Law 39/2009 of 30 July
-
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu Implemented   ---
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty Implemented   -

Law 158/2015 of 17 September

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech Implemented  

Notification by Portugal of the implementation of the Framework Decision on Probation Decisions.

Law 67/1998 of 26 October

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy Implemented   -

Law 37/2015 of 5 May

-
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie Implemented  

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Supervision Measures

Law 36/2015 of 4 May

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení Implemented   -

Law 144/99 of 31 August

Complementary information provided by the Council Secretariat

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Law 23/2007 of 4 July

-
Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Law 23/2007 of 4 July

-
Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů Implemented   -

Law 31/2006 of 21 July

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu Implemented   -

Law 25/2008, of 5 June

-
Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006 , kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře Implemented   -

Law 25/2008 of 5 June

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí Implemented   -
 • Law 81/2015 of 3 August
 • Penal Code
-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009 , kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV Implemented   6 dub 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu Implemented   -

Law no. 4/2014, of 7 February, establishing the principles and rules of cross-border exchange of information related to the commission of road traffic offences using a vehicle registered in a member state other than the one where the offence was committed

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Portugal

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany Implemented   -

Law 27/2008 of 30 June

-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informa č ní systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii Implemented   -

National Implementing Measures (NIM) provided to the European Commission: Law 30/2017, 30 of May

-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech Implemented   22 srp 2017

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Portugal. Accepted languages

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Portugal. Competent Authorities

Notification from Portugal related to EPPO

Law no. 88/2017, published in the Official Journal of Portugal (Diario da Republica) no. 160/21 August 2017.

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV Implemented   -
 • Law 39/2016 of 19 December
 • Penal Code
-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti Implemented   -

Law No. 102/2017, of 28 August, which makes the fifth amendment to Law No. 23/2007, of 4 July, which approves the legal regime for the entry, stay, exit and removal of foreigners from national territory

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)   - ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s významem pro EHP) Implemented   -

Law No. 83/2017, of 18 August, which establishes measures to combat money laundering and terrorist financing and amends the Criminal Code and the Industrial Property

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem Implemented   -

Constitution of the Portuguese Republic

Criminal Code

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV Implemented   -

Law No. 59/2019, of 8 August, approving the rules on the processing of personal data for the purpose of prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences or execution of criminal penalties

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV Implemented   -

Law No. 16/2019, of 4 February, which makes the fifth amendment to Law No. 52/2003, of 22 August (Law on Combating Terrorism)

-
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti Implemented   -

Law no. 21/2019, of 25 February, which regulates the transfer by air carriers of passenger name record data, as well as the processing of such data, and makes the third amendment to

Law no. 53/2008, of 29 August, which approves the Internal Security Law

-
Směrnice evropského parlamentu a Rady 2016/800/EU ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení Implemented   -

Law no. 33/2019, of May 22, which makes the thirty-third amendment to the Code of Criminal Procedure, approved by Decree-Law no. 78/87, of February 17

-
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu Implemented   -

Law 34/2004 of 29 July 2004, establishing the regime of access to law and courts

Law 65/2003 of 23 August 2003, which proves the legal regime of the European Arrest Warrant

Code of Criminal Procedure

-
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie Implemented   -

Law No. 34/87 of 16 July on the Crimes of Responsibility of Political Officers

Law No. 18/2008 of 29 January (republished by Decree-Law No. 111-B/2017 of 31 August)

Public Procurement Code

Law No. 5/2002 of 11 January establishing measures to combat organised and economic-financial crime

-
Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU Implemented   -

Law no. 58/2020, of 31 August (amending several laws)

-
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz Implemented   -

Law no. 58/2020, of 31 August (amending several laws)

-
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV   - ---
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV Planned   process ongoing --

Assessement exercise on going

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/978/SVV ze dne 18. prosince 2008 o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech Implemented   ---
 • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena
System.Web.HttpWriter