Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu

European Protection Order - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 4 leden 2021 by Sekretariát EJS
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena