EJN tools


Atlas

Vyhledat příslušný orgán k přijetí žádosti o justiční spolupráci

Kompendium

Vytvořit návrh žádosti o justiční spolupráci

Concise legal and practical information on judicial cooperation measures available in the Member States

Status of implementation

Stav implementace právních nástrojů EU v jednotlivých členských státech

Kontaktní body

Find the contact details of the Contact Points in the Member States, Candidate Countries and Associated Countries (password protected)
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena