Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Notifications according to the directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters, article 33(1) for Estonia
Origin
Ei
Publication Date
26/07/2017
Categories
- Notifications & Declarations
- Direktiiv 2014/41/EL, 3. aprill 2014, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades
- Direktiiv 2014/41/EL, 3. aprill 2014, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud