Νομική ανακοίνωση


Το ΕΔΔ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να  τροποποιεί , περιορίσει ή διακόψει την τοποθεσία ή οποιοδήποτε υλικό. Το ΕΔΔ έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα να αρνηθεί σε οποιονδήποτε χρήστη την πρόσβαση σε αυτή την τοποθεσία ή σε κάποιο μέρος αυτής χωρίς προειδοποίηση.

 

Το ΕΔΔ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα για το υλικό αυτής της τοποθεσίας. Το ΕΔΔ δεν εγγυάται την ακρίβεια, αρτιότητα ή τον επίκαιρο χαρακτήρα των παρουσιαζόμενων πληροφοριών.

 

Το ΕΔΔ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση αυτής της τοποθεσίας ή κάποιου εξωτερικού συνδέσμου, ή λόγω προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτήν την τοποθεσία.

  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος