Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ)


Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ποινικές υποθέσεις (ΕΔΔ), έναν δικτυακό τόπο που είναι αφιερωμένος στους φορείς της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το ΕΔΔ είναι ένα δίκτυο σημείων επαφής για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και για τη δημιουργία απευθείας επαφών ανάμεσα στις δικαστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ. Ο δικτυακός τόπος του ΕΔΔ προσφέρει τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εργαλεία που απαιτούνται για τη λειτουργία του δικτύου και για τη διευκόλυνση της συνεργασίας. Ο δικτυακός τόπος περιέχει επίσης άλλες πρακτικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες για τη συνεργασία με υποψήφιες χώρες και συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ και άλλες τρίτες χώρες και δικαστικά δίκτυα. Τα σημεία επαφής του ΕΔΔ, οι εισαγγελείς, οι δικαστές και άλλοι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα θα βρουν πολύτιμες πληροφορίες και εργαλεία σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

 

Δικαστικός Άτλας

Ο Δικαστικός Άτλας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σάς βοηθά να βρείτε την αρμόδια αρχή με την οποία πρέπει να έρθετε σε επαφή για να ζητήσετε δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ανάλογα με το ζητούμενο είδος («μέτρο») συνεργασίας.

 

Fiches Belges

Τα Fiches Belges είναι ένα εργαλείο που παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες δέσμες μέτρων που εμπίπτουν στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Τα Fiches Belges σάς βοηθούν:

     • να ελέγξετε το κατά πόσον ένα μέτρο είναι εφαρμοστέο σε μια συγκεκριμένη χώρα;

     • να ελέγξετε ποιες γλώσσες πρέπει να χρησιμοποιήσετε στο αίτημά σας για συνεργασία;

     • γενικά, να δείτε ποια στοιχεία πρέπει να συμπεριλάβετε στο αίτημά σας;

     • να συγκρίνετε μέτρα μεταξύ 2 χωρών.

 

Compendium

Το Compendium είναι ένα εργαλείο για τη σύνταξη αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας, όπως:

     • Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας;

     • Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Βοηθά τους επαγγελματίες

     • να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης, διασφαλίζοντας ότι εισάγονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες;

     • να εισαγάγουν τη διεύθυνση κ.λπ. της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης;

     • να προσθέσουν τον λογότυπο και την επίσημη διεύθυνση του οργανισμού / της αρχής σας.

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

 

Νομική Βιβλιοθήκη

Η Νομική Βιβλιοθήκη του ΕΔΔ για τις ποινικές υποθέσεις έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου όλα τα διαθέσιμα έγγραφα σε σχέση με τα νομικά μέσα της ΕΕ που αφορούν τον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
Στη Νομική Βιβλιοθήκη περιέχεται επίσης η κατάσταση εφαρμογής για τα διάφορα ισχύοντα νομικά μέσα που αποσκοπούν στη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Η ενότητα αυτή όχι μόνο παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη, αλλά επίσης παρέχει, εφόσον υπάρχουν, πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος, την εθνική νομοθεσία, συνδέσμους προς τις επίσημες κοινοποιήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες.

 

Μητρώο ΕΔΔ

Το μητρώο του ΕΔΔ περιέχει έγγραφα αποκλειστικά για το δίκτυο: πρακτικά συναντήσεων, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις κ.λ.π.

 

Σημεία Επαφής

Η ενότητα Σημείων Επαφής του ΕΔΔ στην ιστοσελίδα περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας με περισσότερα από 400 σημεία επαφής του ΕΔΔ. Δεδομένης της φύσης της ενότητας, προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Η πρόσβαση μπορεί να δοθεί στο δικαστικό σώμα των Κρατών Μελών είτε μέσω των σημείων επαφής του ΕΔΔ στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε μέσω της γραμματείας του ΕΔΔ

 

Συνεργασία με τρίτες χώρες και δικαστικά δίκτυα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΕΔ), πέραν των στενών του σχέσεων με τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, έχει επίσης αναπτύξει σχέσεις με άλλα δικαστικά δίκτυα και αρκετές τρίτες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μέσω του σημείου Συνεργασία με τρίτες χώρες και δικαστικά δίκτυα στον ιστότοπο του ΕΔΔ, τα σημεία επαφής του ΕΔΔ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των μελών αυτών των δικαστικών δικτύων και σε σημεία επαφής στις τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, τα σημεία επαφής του ΕΔΔ είναι σε θέση να βοηθούν τις εθνικές αρχές και όταν υπάρχει ανάγκη συνεργασίας πέραν των συνόρων της ΕΕ.

 

Πρόσθετες ενότητες

Ο δικτυακός τόπος του ΕΔΔ περιλαμβάνει πολλές άλλες ενότητες που σας ενδιαφέρουν. Ο ιστότοπος παρέχει μια επισκόπηση των επικείμενων συνεδριάσεων του ΕΔΔ στην ενότητα "Εκδηλώσεις", ακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στην ενότητα "Νέα", έχει αρκετές σελίδες για το ίδιο το  ΕΔΔ και πολλά άλλα. Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε και να ανακαλύψετε τον ιστότοπο και ελπίζουμε να βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε

  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος