Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Exchange of information extracted from criminal records (ECRIS). Implementation of the Decision 2009/316/JHA and Framework Decision 2009/315/JHA
Origin
Ei
Publication Date
08/05/2012
Categories
- Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, 26. veebruar 2009 , mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu
- Nõukogu otsus 2009/316/JSK, 6. aprill 2009 , Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks
- Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, 26. veebruar 2009 , mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu
- Nõukogu otsus 2009/316/JSK, 6. aprill 2009 , Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks
- Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, 26. veebruar 2009 , mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu
- Nõukogu otsus 2009/316/JSK, 6. aprill 2009 , Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud