Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Portugal
Origin
Ei
Publication Date
17/07/2020
Categories
- Notifications & Declarations
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud