Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
zaaa
Name
Nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu, artiklites 6, 7, 8, 9 ja 10 nimetatud vorm Karistusregistris sisalduvate andmete päring
Origin
Ei
Publication Date
15/06/2011
Categories
- Forms
- Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, 26. veebruar 2009 , mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu
- Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, 26. veebruar 2009 , mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu
- Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, 26. veebruar 2009 , mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud