Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
The Principle of Ne Bis in Idem in Criminal Matters in the Case Law of the Court of Justice of the European Union
Origin
Ei
Publication Date
13/12/2017
Categories
- Eurojust Decision
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
- Eurojust Decision
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud