Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Legislative Decree 15 february 2016, n. 29
Name
Legislative Decree 15 february 2016, n. 29
Origin
Ei
Publication Date
29/03/2016
Categories
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud