Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Explanatory report on National Legislation of FD on conflicts of jurisdiction
Name
Explanatory report on National Legislation of FD on conflicts of jurisdiction
Origin
Ei
Publication Date
29/03/2016
Categories
- Reports
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud