Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
(Wordi versiooni) (II Lisa) Vorm teade euroopa lähenemiskeelu alusel võetud meetme rikkumise kohta
Origin
Ei
Publication Date
17/11/2015
Categories
- Forms
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud