Oikeudellinen kirjasto
Suorita kirjastohaku
Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä

National Legislations

Show
Share this group

EAW - Notifications

Show
Share this group

Euroopan unionin tuomioistuin

Show
Share this group

National Case Law

Show
Share this group

Raportteja EPJ

Show
Share this group

Mutual evaluation of the EAW

Show
Share this group

EAW Statistics

Show
Share this group
Last reviewed on 6 syyskuu 2021 by EJN:n sihteeristö
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.