Oikeudellinen kirjasto
Suorita kirjastohaku
Viitenumero
Case C-303/05
Nimi
Case C-303/05. Judgment of the Court of 3 May 2007 - Advocaten voor de Wereld VZW v Leden van de Ministerraad (Police and judicial cooperation in criminal matters -EAW-Removal of verification of double criminality - Validity)
Alkuperä
Ei
Julkaisupäivä
19.07.2011
Luokituksia
- Oikeustapauksia
- Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä
- Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä
Ominaisuuksia
Alkuperäinen osapuoli
EJN-työkaluja
Lisää tiedostoja


 
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.