Oikeudellinen kirjasto
Suorita kirjastohaku
Viitenumero
Nimi
Case C 123/08. Dominic Wolzenburg. Article 4(6) — Ground for optional non-execution of the European arrest warrant — Implementation in national law — Person arrested a national of the issuing Member State.
Alkuperä
Ei
Julkaisupäivä
09.01.2012
Luokituksia
- Oikeustapauksia
- Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä
- Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä
Ominaisuuksia
Alkuperäinen osapuoli
EJN-työkaluja
Lisää tiedostoja


 
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.