Oikeudellinen kirjasto
Suorita kirjastohaku
Viitenumero
Nimi
Asia C-66/08. Szymon Kozłowski. Ennakkoratkaisupyyntö: Oberlandesgericht Stuttgart - Saksa. Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa
Alkuperä
Ei
Julkaisupäivä
09.01.2012
Luokituksia
- Oikeustapauksia
- Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä
- Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä
Ominaisuuksia
Alkuperäinen osapuoli
EJN-työkaluja
Lisää tiedostoja


 
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.