Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)


ιδρύθηκε από τις σχολές δικαστών και άλλα ιδρύματα που είναι ειδικότερα υπεύθυνα για την εκπαίδευση κατάρτιση των ν δικαστών όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ.

 

 

Access the website by clicking on Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

 

To return to the Partner list, please click on here.  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος