Network of National Experts on Joint Investigation Teams


Мрежата се състои от представители на съдебните и административни органи на държавите-членки за сътрудничество в сферата на гражданското и търговското право. Основната цел е да се улесни живота на хората, изправени пред съдебни спорове от всякакъв вид, когато е налице транснационален елемент, т.е. там, където той включва повече от една държава-членка.

A Network of National Experts on Joint Investigation Teams (JITs) was established in July 2005. The Network, consisting of at least one expert per Member State, promotes the use of JITs by helping to facilitate the setting up of the teams, assisting in the sharing of experiences and best practice, and dealing with legal considerations. The experts assist practitioners in the Member States with setting up JITs. They communicate with each other to help facilitate setting up JITs.

Joint Investigation Teams (JITs)

JITs meetings

JITs framework. (Framework Decision, handbook, report...)

 

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved