Partners


Eurojust is een orgaan van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht om de coördinatie tussen de bevoegde justitiële instanties van de EU-landen te verbeteren bij onderzoek en vervolging van ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit.
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union that started operational work on 1 June 2021.
Europol is de Europese ordehandhavingsorganisatie die ten doel heeft de effectiviteit en samenwerking van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten te verbeteren met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van terrorisme, verboden drugshandel en andere ernstige vormen van internationale georganiseerde misdaad.
The Network of National Experts on Joint Investigation Teams (JITs Network) was established in July 2005, implementing the ‘Hague Programme’ and its commitment that each Member State should designate a National Expert ‘with a view to encouraging the use of JITs and exchanging experience on best practice’.
Op verzoek moeten de aanspreekpunten elkaar informatie verstrekken over onderzoeken naar genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven. Zij kunnen dergelijke informatie ook op eigen initiatief uitwisselen. De aanspreekpunten hebben voorts ook tot taak de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten te vergemakkelijken.
The European Judicial Cybercrime Network (EJCN) is a network of prosecutors and investigative judges specialised in cybercrime, cyber-enabled crime and criminal investigations in cyberspace.
Het Ibero-Amerikaanse netwerk voor internationale justitiële samenwerking (IberRed) is een organisatie bestaande uit contactpunten afkomstig van de ministeries van Justitie en de centrale autoriteiten, openbare ministeries en diensten en algemene raden van de 23 landen die samen de Ibero-Amerikaanse gemeenschap van landen vormen. Het netwerk is bedoeld om optimaal gebruik te kunnen maken van de instrumenten voor justitiïele bijstand op burger- en strafrechtelijk gebied en om de samenwerking tussen de betrokken landen te versterken.
FRA is the EU Agency for Fundamental Rights based in Vienna (Austria). FRA was set up to provide independent evidence-based assistance and expertise relating to fundamental rights, in the domain of European Union law, in support to EU institutions and bodies, as well as Member States
Het Europees netwerk voor justitiële opleiding (EJTN) werd opgericht door de scholen van rechters en andere instellingen die specifiek verantwoordelijk zijn voor het opleiden van de professionele rechterlijke stand van alle EU-lidstaten.
Het Europees e-justitieportaal moet zich ontwikkelen tot een alomvattende website op het vlak van justitie.
Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de justitiële en bestuurlijke autoriteiten van de lidstaten voor samenwerking wat betreft het burgerlijk en handelsrecht. Het hoofddoel is om het leven eenvoudiger te maken voor personen die met een rechtszaak te maken krijgen, ongeacht wat voor rechtszaak het is, met een grensoverschrijdend aspect, d.w.z. waarbij meer dan één lidstaat betrokken is.
The South Eastern European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG, created in 2003), constituted by the Declaration of the prosecutor representatives during its first meeting, is composed of prosecutors from countries of the Southeastern European (SEE) region. SEEPAG is a judicial mechanism for international cooperation.
Het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding loopt wereldwijd voorop in de strijd tegen illegale drugs en internationale misdaad. UNODC is in 1997 opgericht na een fusie van het Drugsbestrijdingsprogramma van de Verenigde Naties en het Internationaal Centrum ter voorkoming van misdaad en is actief in alle regio’s van de wereld door middel van een uitgebreid netwerk veldkantoren.
De missie van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is het beschermen van de belangen van de Europese Unie, het bestrijden van fraude, corruptie en andere afwijkende praktijken, waaronder wangedrag binnen de Europese instellingen.
ERA
De Academy of European Law (ERA) verzorgt trainingen voor juridische professionals op het gebied van Europese justitionele samenwerking en op andere gebieden van Europees recht. ERA werd in 1992 opgericht op initiatief van het Europese Parlement als een non-profit, publieke stichting. De meeste EU lidstaten behoren tot de oprichters en de ERA wordt financiele ondersteund door de Europese Unie. ERA werkt met alle beoefenaren van recht: rechters, aanklagers, advokaten, wetshandhavers en juridische ambtenaren.
Het programma voor justitiële ondersteuning EU-Filippijnen (EPJUST) is door de Europese Unie (EU) opgezet naar aanleiding van het verzoek van de regering van de Republiek der Filippijnen om technische bijstand voor de aanpak van het probleem van buitengerechtelijke moorden en gedwongen verdwijningen.
De Raad van Europa, gevestigd in Straatsburg (Frankrijk), wordt gevormd door de 47 lidstaten. De Raad van Europa is opgericht op 5 mei 1949 en streeft ernaar in heel Europa gemeenschappelijke en democratische beginselen te ontwikkelen op grond van het Europees verdrag voor de rechten van de mens en andere referentieteksten over de bescherming van personen.
The PC-OC is one of the Council of Europe committees of experts, which functions under the steering of the European Committee on Crime Problems (CDPC).
Het doel van het European Criminal Law Academy Network (Europees netwerk van rechtenacademies) is het bevorderen van academisch onderzoek en voorlichting op het gebied van het Europese strafrecht.
EuroMed Justice brings together the most relevant stakeholders in the field of criminal justice, including representatives from the South Partner Countries (SPCs), Eurojust, European Judicial Network, the EU Member States, as well as other relevant EU and international organisations active in the judicial and law enforcement sector.
The Network of judicial international cooperation of the Portuguese speaking countries (Rede Judiciária da CPLP, RJCPLP, created in 2005) was established by the Conference of Ministers of Justice of the Portuguese speaking Countries.
The Commonwealth Network of Contact Persons (CNCP, created in 2007) was established to improve and enhance international assistance and cooperation in criminal cases through facilitating international co-operation in criminal cases between the Commonwealth Member States, including mutual legal assistance and extradition and through providing the legal and practical information necessary to the authorities in their own country and in the Commonwealth Member States wishing to invoke international cooperation.
The Moroccan Judicial network for international cooperation (MJNIC), is a group of magistrates, judges and public prosecutors, with special expertise in international legal cooperation, intended to facilitate, to improve and to encourage the international legal cooperation requested or given by Morocco, through the active advising and supporting to the judicial authorities involved, both national and international, in order to achieve the informal intermediation between them.
The Judicial Regional Platform of the Indian Ocean Commission (IOC, created in 2009) was established by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch in order to strengthen international cooperation in criminal matters in the regions of the Indian Ocean. Its main objective is to prevent and combat forms of serious crime, such as organised crime, corruption, drug trafficking or terrorism. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters and procedures with the Member States.
The Judicial Regional Platform of Sahel countries (SAHEL, created in 2010) was created jointly by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch and COI. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters procedures with the Member States.
The European Network for Victims’ Rights (ENVR) is an informal network of policy officers working at the ministries of justice (or other relevant authorities)
IPA 2017 project was implemented by Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), and the Italian Ministry of Interior.
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden