Εταίροι


Η Eurojust είναι ένας νέος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε το 2002 για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο των Κρατών Μελών όταν ασχολούνται με την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών διασυνοριακών μορφών εγκλήματος, ιδίως όταν είναι οργανωμένες.
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union that started operational work on 1 June 2021.
Η Ευρωπόλ είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός επιβολής νόμου που έχει στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.
The Network of National Experts on Joint Investigation Teams (JITs Network) was established in July 2005, implementing the ‘Hague Programme’ and its commitment that each Member State should designate a National Expert ‘with a view to encouraging the use of JITs and exchanging experience on best practice’.
Κατόπιν αιτήσεως, τα σημεία επαφής οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία τις πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου. Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με δική τους πρωτοβουλία. Επιπροσθέτως, τα σημεία επαφής είναι υπεύθυνα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών.
The European Judicial Cybercrime Network (EJCN) is a network of prosecutors and investigative judges specialised in cybercrime, cyber-enabled crime and criminal investigations in cyberspace.
Το Ιβηροαμερικανικό Δίκτυο Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (IberRed) είναι ένας μηχανισμός που έχει συσταθεί από σημεία επαφής που προέρχονται από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και τις Κεντρικές Αρχές, τις Εισαγγελίες και Δημόσιες Υπηρεσίες, και από τα Γενικά συμβούλια των 23 χωρών που συγκροτούν την Ιβηροαμερικανική Κοινότητα των Εθνών η οποία αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των μέσων αστικής και ποινικής δικαστικής συνδρομής και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αυτών των χωρών.
FRA is the EU Agency for Fundamental Rights based in Vienna (Austria). FRA was set up to provide independent evidence-based assistance and expertise relating to fundamental rights, in the domain of European Union law, in support to EU institutions and bodies, as well as Member States
ιδρύθηκε από τις σχολές δικαστών και άλλα ιδρύματα που είναι ειδικότερα υπεύθυνα για την εκπαίδευση κατάρτιση των ν δικαστών όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ.
Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης πρόκειται να λειτουργήσει ως μια ηλεκτρονική υπηρεσία "μίας στάσης" στον τομέα της δικαιοσύνης.
Το δίκτυο απαρτίζεται από εκπροσώπους των δικαστικών και διοικητικών αρχών των Κρατών Μελών για τη συνεργασία όσον αφορά το αστικό και εμπορικό δίκαιο. Ο κύριος στόχος του είναι να διευκολύνει τα άτομα που αντιμετωπίζουν δικαστικές διαφορές κάθε είδους όποτε ενυπάρχει διεθνικό στοιχείο, για παράδειγμα όποτε εμπλέκονται περισσότερα του ενός Κράτη Μέλη.
The South Eastern European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG, created in 2003), constituted by the Declaration of the prosecutor representatives during its first meeting, is composed of prosecutors from countries of the Southeastern European (SEE) region. SEEPAG is a judicial mechanism for international cooperation.
Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών και του διεθνούς εγκλήματος. Το UNODC ιδρύθηκε το 1997 μέσω της συγχώνευσης του Προγράμματος Ελέγχου των Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών με το Κέντρο Πρόληψης του Διεθνούς Εγκλήματος και δραστηριοποιείται σε όλες τις περιοχές του κόσμου διαμέσου ενός εκτεταμένου δικτύου επιτόπιων γραφείων.
Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF) είναι να προασπίζεται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταπολεμά την απάτη, τη διαφθορά και κάθε άλλη παράτυπη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των παραπτωμάτων εντός στο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
ERA
The Academy of European Law (ERA) provides training to legal practitioners in European criminal justice cooperation and in other areas of European law. It was established in 1992 on the initiative of the European Parliament as a non-profit public foundation. Its patrons include most EU member states and it is supported financially by the European Union. ERA works with all practitioners of law, be they judges, prosecutors, defence counsel, law enforcement officers or lawyers in public administration.
Το Πρόγραμμα Στήριξης της Δικαιοσύνης ΕΕ-Φιλιππίνων (EPUST) είναι η άμεση ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο αίτημα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για τεχνική υποστήριξη στην αντιμετώπιση του προβλήματος των εξωδικαστικών εκτελέσεων και βίαιων εξαφανίσεων.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που εδρεύει στο Στρασβούργο της Γαλλίας, αριθμεί 47 Κράτη Μέλη. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 με στόχο να αναπτύξει σε όλη την Ευρώπη κοινές και δημοκρατικές αρχές βασισμένες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα κείμενα αναφοράς για την προστασία των ατόμων.
The PC-OC is one of the Council of Europe committees of experts, which functions under the steering of the European Committee on Crime Problems (CDPC).
Στόχος του Ακαδημαϊκού Δικτύου στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο είναι να προάγει την ακαδημαϊκή έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα του ευρωπαϊκού ποινικού δι.
EuroMed Justice brings together the most relevant stakeholders in the field of criminal justice, including representatives from the South Partner Countries (SPCs), Eurojust, European Judicial Network, the EU Member States, as well as other relevant EU and international organisations active in the judicial and law enforcement sector.
The Network of judicial international cooperation of the Portuguese speaking countries (Rede Judiciária da CPLP, RJCPLP, created in 2005) was established by the Conference of Ministers of Justice of the Portuguese speaking Countries.
The Commonwealth Network of Contact Persons (CNCP, created in 2007) was established to improve and enhance international assistance and cooperation in criminal cases through facilitating international co-operation in criminal cases between the Commonwealth Member States, including mutual legal assistance and extradition and through providing the legal and practical information necessary to the authorities in their own country and in the Commonwealth Member States wishing to invoke international cooperation.
The Moroccan Judicial network for international cooperation (MJNIC), is a group of magistrates, judges and public prosecutors, with special expertise in international legal cooperation, intended to facilitate, to improve and to encourage the international legal cooperation requested or given by Morocco, through the active advising and supporting to the judicial authorities involved, both national and international, in order to achieve the informal intermediation between them.
The Judicial Regional Platform of the Indian Ocean Commission (IOC, created in 2009) was established by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch in order to strengthen international cooperation in criminal matters in the regions of the Indian Ocean. Its main objective is to prevent and combat forms of serious crime, such as organised crime, corruption, drug trafficking or terrorism. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters and procedures with the Member States.
The Judicial Regional Platform of Sahel countries (SAHEL, created in 2010) was created jointly by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch and COI. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters procedures with the Member States.
The European Network for Victims’ Rights (ENVR) is an informal network of policy officers working at the ministries of justice (or other relevant authorities)
IPA 2017 project was implemented by Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), and the Italian Ministry of Interior.
  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος