Partneři


Eurojust je novým orgánem Evropské unie založeným v r. 2002 za účelem zvýšení efektivnosti příslušných orgánů členských států EU při vyšetřování a trestním stíhání závažné přeshraniční trestné činnosti a obzvláště organizované trestné činnosti.
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union that started operational work on 1 June 2021.
Europol je organizací Evropské unie zaměřenou na vymáhání práva, jejímž cílem je zlepšovat efektivnost a spolupráci příslušných orgánů členských států při prevenci a boji proti terorizmu, nelegálnímu pašování drog a dalším závažným formám mezinárodního organizovaného zločinu.
The Network of National Experts on Joint Investigation Teams (JITs Network) was established in July 2005, implementing the ‘Hague Programme’ and its commitment that each Member State should designate a National Expert ‘with a view to encouraging the use of JITs and exchanging experience on best practice’.
Na požádání si kontaktní místa musí vzájemně poskytovat informace o vyšetřování genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Tyto informace si mohou vyměňovat také bez požádání. Kontaktní místa jsou kromě toho zodpovědná za usnadňování spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány.
The European Judicial Cybercrime Network (EJCN) is a network of prosecutors and investigative judges specialised in cybercrime, cyber-enabled crime and criminal investigations in cyberspace.
Síť je tvořena zástupci justičních a správních orgánů členských států pro spolupráci v oblasti občanského a obchodního práva. Hlavním cílem je usnadnit život lidem, kteří se ocitnou ve sporu jakéhokoli druhu, v němž je zapojen nadnárodní prvek - tj. zapojení více než jednoho členského státu
FRA is the EU Agency for Fundamental Rights based in Vienna (Austria). FRA was set up to provide independent evidence-based assistance and expertise relating to fundamental rights, in the domain of European Union law, in support to EU institutions and bodies, as well as Member States
Evropská vzdělávací justiční síť (EJTN) byla založena školami vzdělávajícími soudce a dalšími institucemi odpovídajícími za vzdělávací programy pro soudce a státní zástupce všech členských států EU.
Portál evropské e-justice je koncipován jako centralizovaný zdroj informací z oblasti justice.
Síť je tvořena zástupci justičních a správních orgánů členských států pro spolupráci v oblasti občanského a obchodního práva. Hlavním cílem je usnadnit život lidem, kteří se ocitnou ve sporu jakéhokoli druhu, v němž je zapojen nadnárodní prvek - tj. zapojení více než jednoho členského státu.
The South Eastern European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG, created in 2003), constituted by the Declaration of the prosecutor representatives during its first meeting, is composed of prosecutors from countries of the Southeastern European (SEE) region. SEEPAG is a judicial mechanism for international cooperation.
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu je vůdčím světovým orgánem v boji proti nezákonným drogám a mezinárodnímu zločinu. UNDOC byl založen v r. 1997 sloučením Programu OSN pro kontrolu drog a Centra pro prevenci mezinárodního zločinu. Působí ve všech oblastech světa prostřednictvím rozsáhlé sítě místních pracovišť.
Posláním Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je chránit zájmy Evropské unie, bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním, včetně zneužívání úřední moci v evropských institucích.
ERA
The Academy of European Law (ERA) provides training to legal practitioners in European criminal justice cooperation and in other areas of European law. It was established in 1992 on the initiative of the European Parliament as a non-profit public foundation. Its patrons include most EU member states and it is supported financially by the European Union. ERA works with all practitioners of law, be they judges, prosecutors, defence counsel, law enforcement officers or lawyers in public administration.
Program Evropské unie a Filipín na podporu spravedlnosti (EPJUST) je přímou reakcí Evropské unie na žádost vlády Filipínské republiky o technickou pomoc při řešení problému poprav bez zákonného procesu a zmizení osob.
Rada Evropy se sídlem ve Štrasburku (Francie) zahrnuje 47 členských států. Byla založena 5. května 1959 a usiluje o zavedení společných a demokratických principů na základě Evropské úmluvy o lidských právech a dalších referenčních instrumentů na ochranu jednotlivce v celé Evropě.
The PC-OC is one of the Council of Europe committees of experts, which functions under the steering of the European Committee on Crime Problems (CDPC).
The objective of the European Criminal Law Academy Network is to promote academic research and education on the field of European Criminal Law.
EuroMed Justice brings together the most relevant stakeholders in the field of criminal justice, including representatives from the South Partner Countries (SPCs), Eurojust, European Judicial Network, the EU Member States, as well as other relevant EU and international organisations active in the judicial and law enforcement sector.
The Network of judicial international cooperation of the Portuguese speaking countries (Rede Judiciária da CPLP, RJCPLP, created in 2005) was established by the Conference of Ministers of Justice of the Portuguese speaking Countries.
The Commonwealth Network of Contact Persons (CNCP, created in 2007) was established to improve and enhance international assistance and cooperation in criminal cases through facilitating international co-operation in criminal cases between the Commonwealth Member States, including mutual legal assistance and extradition and through providing the legal and practical information necessary to the authorities in their own country and in the Commonwealth Member States wishing to invoke international cooperation.
The Moroccan Judicial network for international cooperation (MJNIC), is a group of magistrates, judges and public prosecutors, with special expertise in international legal cooperation, intended to facilitate, to improve and to encourage the international legal cooperation requested or given by Morocco, through the active advising and supporting to the judicial authorities involved, both national and international, in order to achieve the informal intermediation between them.
The Judicial Regional Platform of the Indian Ocean Commission (IOC, created in 2009) was established by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch in order to strengthen international cooperation in criminal matters in the regions of the Indian Ocean. Its main objective is to prevent and combat forms of serious crime, such as organised crime, corruption, drug trafficking or terrorism. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters and procedures with the Member States.
The Judicial Regional Platform of Sahel countries (SAHEL, created in 2010) was created jointly by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch and COI. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters procedures with the Member States.
The European Network for Victims’ Rights (ENVR) is an informal network of policy officers working at the ministries of justice (or other relevant authorities)
IPA 2017 project was implemented by Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), and the Italian Ministry of Interior.
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena