Právní oznámení


Evropská justiční síť má výhradní právo pozměnit, omezit nebo ukončit provoz těchto internetových stránek a všech materiálů. Evropská justiční síť má také výhradní právo bez předchozího oznámení odmítnout přístup uživatelům na tyto internetové stránky nebo na kteroukoliv jejich část.

 

Evropská justiční síť nepřebírá odpovědnost za materiál publikovaný na těchto stránkách. Evropská justiční síť nezaručuje přesnost, úplnost ani včasnost publikovaných informací.

 

Evropská justiční síť nepřebírá odpovědnost za problémy způsobené technickými záležitostmi v souvislosti s používáním těchto stránek nebo kterýchkoliv externích stránek propojených odkazy, ani za problémy vzniklé v souvislosti s používáním informací na těchto stránkách.

  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena