25-29 May EJN Website may be affected by temporary disruptions due to updates. Apologies for any inconveniences caused.

Правна информация


ЕСМ си запазва изключителното правото да променя, ограничава или закрие сайта или материали, публикувани на него. ЕСМ си запазва, също така, изключителното право да откаже на потребител достъп до сайта или която и да е част от него без предупреждение.

 

ЕСМ не поема отговорност за материалите, публикувани на този сайт и не гарантира точността, пълнотата и актуалността на публикуваната информация.

 

ЕСМ не поема отговорност за прекъсвания, причинени от технически проблеми при ползването на този сайт или други външни сайтове, свързани с него, както и за проблеми, произтичащи от използването на информацията в сайта.

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved