Dates and Places


Plenarnih sestankov Evropske pravosodne mreže

Plenarni sestanki v državah članicah

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Evropska pravosodna mreža vsako leto organizira vsaj tri plenarne sestanke.

Namen plenarnih sestankov je:

  • omogočiti kontaktnim točkam, da se med seboj seznanijo in izmenjujejo izkušnje, zlasti v zvezi z delovanjem mreže;
  • zagotoviti forum za razpravo o praktičnih in pravnih vprašanjih, s katerimi se države članice srečujejo na področju pravosodnega sodelovanja, zlasti v zvezi z izvajanjem ukrepov, ki jih sprejme Evropska unija.

Dva od plenarnih sestankov se organizirata v državi članici, ki je predsedujoča Svetu (konec vsakega semestra). Na teh sestankih se kontaktne točke lahko srečajo s predstavniki organov v gostiteljski državi članici in izmenjajo izkušnje glede pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Na plenarne sestanke so vabljene vsaj tri kontaktne točke posamezne države članice, dve kontaktni točki držav kandidatk ter ena kontaktna točka pridruženih držav in partnerskih držav, ter opazovalci.

 


Plenarni sestanki v Haagu – Redni sestanek

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Plenarni sestanek, tako imenovani redni sestanek, poteka enkrat na leto (februarja ali marca) v prostorih Eurojusta v Haagu. Na redni sestanek sta vabljeni dve kontaktni točki Evropske pravosodne mreže. Cilj in vloga rednega sestanka se razlikujeta od ciljev in vlog dveh plenarnih sestankov, organiziranih v državah članicah. Namenjen je praktičnim in organizacijskim zadevam Evropske pravosodne mreže ali novim pobudam za pravosodno sodelovanje.

 


Sestanki nacionalni korespondentov

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Nacionalni korespondenti Evropske pravosodne mreže, ki so pristojni za notranje delovanje mreže, se srečujejo vsaj enkrat letno. Cilj sestanka nacionalnih korespondentov je zagotoviti podroben pregled in razpravo o dejavnostih Evropske pravosodne mreže za kasnejšo predložitev predlogov na plenarnem sestanku Evropske pravosodne mreže v končno potrditev. Sestanek nacionalnih korespondentov običajno poteka oktobra v prostorih Eurojusta v Haagu.

 


Sestanki korespondentov odgovorni za tehnične

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Korespondenti Evropske pravosodne mreže, odgovorni za tehnične vidike, se srečujejo vsaj enkrat letno in kadar to želijo njeni člani. Cilj sestanka korespondentov Evropske pravosodne mreže, odgovornih za tehnične vidike, je zagotoviti, da se informacije na spletišču Evropske pravosodne mreže pošiljajo in posodabljajo. Sestanek korespondentov Evropske pravosodne mreže, odgovornih za tehnične vidike, običajno poteka marca v prostorih Eurojusta v Haagu.

 


Regionalni in nacionalni sestanki Evropske pravosodne mreže

Vsako leto se organizirajo regionalni in nacionalni sestanki Evropske pravosodne mreže v državah članicah. Glavni cilj sestankov je izboljšati delovanje kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže in pravosodno sodelovanje na splošno, ter povečati obveščenost o Evropski pravosodni mreži.

Regionalni sestanki vključujejo kontaktne točke treh ali več držav članic in se osredotočajo na težave pretežno regionalnega značaja.

Nacionalni sestanki združujejo kontaktne točke v eni državi članici in predstavnike sodstva v državi, da razpravljajo o dejavnostih in vlogi Evropske pravosodne mreže ter spodbujajo uporabo mreže.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

Srečanja kontaktnih točk EJN-a Zahodnega Balkana in Evropske unije


Cilj srečanj je okrepiti pravosodno sodelovanje med EU in Zahodnim Balkanom in podpreti delovanje EJN-a na območju Zahodnega Balkana.


 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane