Dates and Places


Plenarnih sestankov Evropske pravosodne mreže

Plenarni sestanki v državah članicah

Last meetings:

52nd Plenary Meeting, 26-28 June 2019, Bucharest, Romania

51st Plenary Meeting, 21-23 November 2018, Vienna, Austria [documents]

50th Plenary Meeting, 27-29 June 2018, Sofia, Bulgaria [documents] 
49th Plenary Meeting, 22-24 November 2017, Tallinn, Estonia | [documents]

You can find information about the EJN Plenary meetings in 2017 (under the MT and EE Presidencies) in the EJN News under the following links: 48th Plenary meeting under the MT Presidency and 49th Plenary meeting under the EE Presidency

Next meetings:
53rd Plenary Meeting, 20-22 November 2019, Finland

 

Evropska pravosodna mreža vsako leto organizira vsaj tri plenarne sestanke.

Namen plenarnih sestankov je:

  • omogočiti kontaktnim točkam, da se med seboj seznanijo in izmenjujejo izkušnje, zlasti v zvezi z delovanjem mreže;
  • zagotoviti forum za razpravo o praktičnih in pravnih vprašanjih, s katerimi se države članice srečujejo na področju pravosodnega sodelovanja, zlasti v zvezi z izvajanjem ukrepov, ki jih sprejme Evropska unija.

Dva od plenarnih sestankov se organizirata v državi članici, ki je predsedujoča Svetu (konec vsakega semestra). Na teh sestankih se kontaktne točke lahko srečajo s predstavniki organov v gostiteljski državi članici in izmenjajo izkušnje glede pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Na plenarne sestanke so vabljene vsaj tri kontaktne točke posamezne države članice, dve kontaktni točki držav kandidatk ter ena kontaktna točka pridruženih držav in partnerskih držav, ter opazovalci.

 


Plenarni sestanki v Haagu – Redni sestanek

Last meeting: 39th Regular Meeting, 21 February 2018, The Hague | [documents]

Next meeting: 40th Regular Meeting, 20 February 2019, The Hague

 

Plenarni sestanek, tako imenovani redni sestanek, poteka enkrat na leto (februarja ali marca) v prostorih Eurojusta v Haagu. Na redni sestanek sta vabljeni dve kontaktni točki Evropske pravosodne mreže. Cilj in vloga rednega sestanka se razlikujeta od ciljev in vlog dveh plenarnih sestankov, organiziranih v državah članicah. Namenjen je praktičnim in organizacijskim zadevam Evropske pravosodne mreže ali novim pobudam za pravosodno sodelovanje.

 


Sestanki nacionalni korespondentov

Last meeting: 9th NCM, 18 October 2017, in The Hague | [documents]

You can find information about the NC Meetings in 2017 in the EJN News under the following link: 9th National Correspondents Meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 10th NCM, 17 October 2018

 

Nacionalni korespondenti Evropske pravosodne mreže, ki so pristojni za notranje delovanje mreže, se srečujejo vsaj enkrat letno. Cilj sestanka nacionalnih korespondentov je zagotoviti podroben pregled in razpravo o dejavnostih Evropske pravosodne mreže za kasnejšo predložitev predlogov na plenarnem sestanku Evropske pravosodne mreže v končno potrditev. Sestanek nacionalnih korespondentov običajno poteka oktobra v prostorih Eurojusta v Haagu.

 


Sestanki korespondentov odgovorni za tehnične

Last meeting17th Tools Correspondents meeting: 21 March 2018, The Hague | [documents]

You can find information about the 2018 TCM in the EJN News under the following link: 17th Tool Correspondents meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 18th Tools Correspondents Meeting, 20 March 2019, The Hague

 

Korespondenti Evropske pravosodne mreže, odgovorni za tehnične vidike, se srečujejo vsaj enkrat letno in kadar to želijo njeni člani. Cilj sestanka korespondentov Evropske pravosodne mreže, odgovornih za tehnične vidike, je zagotoviti, da se informacije na spletišču Evropske pravosodne mreže pošiljajo in posodabljajo. Sestanek korespondentov Evropske pravosodne mreže, odgovornih za tehnične vidike, običajno poteka marca v prostorih Eurojusta v Haagu.

 


Regionalni in nacionalni sestanki Evropske pravosodne mreže

Vsako leto se organizirajo regionalni in nacionalni sestanki Evropske pravosodne mreže v državah članicah. Glavni cilj sestankov je izboljšati delovanje kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže in pravosodno sodelovanje na splošno, ter povečati obveščenost o Evropski pravosodni mreži.

Regionalni sestanki vključujejo kontaktne točke treh ali več držav članic in se osredotočajo na težave pretežno regionalnega značaja.

Nacionalni sestanki združujejo kontaktne točke v eni državi članici in predstavnike sodstva v državi, da razpravljajo o dejavnostih in vlogi Evropske pravosodne mreže ter spodbujajo uporabo mreže.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN funded regional and national meetings 2019:

 

 

 


 

Guidelines on the EJN meetings UPDATED 2016

 

  • ® 2020 EJN. Vse pravice pridržane