Dobrodošli na spletišču Evropske pravosodne mreže


Dobrodošli na spletišču Evropske pravosodne mreže, ki je namenjeno akterjem na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Evropska pravosodna mreža je mreža kontaktnih točk za pospeševanje sodelovanja in navezovanje neposrednih stikov med pravosodnimi organi v državah članicah EU. Spletišče Evropske pravosodne mreže ponuja ustrezna e-orodja, ki so potrebna za delovanje mreže in pospeševanje sodelovanja. Vsebuje tudi druge praktične informacije, med drugim informacije o sodelovanju z državami kandidatkami in pridruženimi državami EU ter drugimi tretjimi državami in pravosodnimi mrežami. Kontaktne točke Evropske pravosodne mreže, tožilci, sodniki in drugi pravni strokovnjaki bodo na tej strani našli dragocene informacije in orodja.

 

Pravosodni atlas

Pravosodni atlas Evropske pravosodne mreže vam pomaga pri iskanju pristojnega organa, na katerega se morate obrniti, da bi zaprosili za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, in sicer glede na vrsto potrebnega sodelovanja („ukrep“).

 

Fiches Belges

Fiches Belges je orodje, ki zagotavlja praktične informacije o posebnih sklopih ukrepov, ki so zajeti v pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah.

Orodje Fiches Belges vam pomaga:

     • preveriti, ali se ukrep uporablja v določeni državi;

     • preveriti, kateri jezik morate uporabiti v zaprosilu za sodelovanje;

     • na splošno videti, katere informacije mora vsebovati zaprosilo;

     • primerjati ukrepe med dvema državama.

 

Kompendij

Kompendij je orodje za pripravo zaprosil za pravosodno sodelovanje, kot sta:

     • evropski preiskovalni nalog;

     • evropski nalog za prijetje.

Delavcem v pravni stroki pomaga pri:

     • izpolnjevanju obrazca zaprosila, da se zagotovi, da ste vnesli vse zahtevane informacije;

     • uvažanju naslova itd. pristojnega izvršilnega organa;

     • dodajanju logotipa in uradnega naslova vaše organizacije/organa.

Obrazci so na voljo v vseh jezikih EU.

 

Pravosodna knjižnica

Pravosodna knjižnica Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah je zasnovana tako, da delavcem v pravni stroki zagotavlja dostop do vseh razpoložljivih dokumentov v zvezi s pravnimi instrumenti EU, ki so pomembni za področje pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.
V pravosodni knjižnici so na voljo tudi informacije o statusu izvajanja različnih pravnih instrumentov, ki se uporabljajo na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Ta oddelek zagotavlja informacije o stanju v različnih državah članicah, pa tudi informacije o dnevu začetka veljavnosti in nacionalni zakonodaji, povezave do uradnih obvestil ter dodatne informacije, če so na voljo.

 

EJN Register

EJN Register vsebuje  dokumente v zvezi z EJN: zapisnike srečanj, predstavitve,EJN publikacije, idr.

 

Kontaktne točke

Sekcija za EJN kontaktne točke vsebuje kontaktne podatke več kot 400 EJN kontaktnih točk. Glede na naravo podatkov sekcije je dostop omogočen samo z geslom. Dostop je lahko odobren pravosodnim organom iz držav članic preko EJN kontaktnih točk držav članic ali preko EJN Sekretariata.

 

Sodelovanje s tretjimi državami in pravosodnimi mrežami

Evropska pravosodna mreža je poleg tesnih odnosov z državami kandidatkami in pridruženimi državami vzpostavila tudi odnose z drugimi pravosodnimi mrežami in več državami nečlanicami EU po vsem svetu.
Kontaktne točke EPM imajo v razdelku Sodelovanje s tretjimi državami in pravosodnimi mrežami na spletišču EPM spletni dostop do kontaktnih podatkov članov teh pravosodnih mrež in do kontaktnih točk v državah nečlanicah EU. Zato lahko nacionalnim organom pomagajo tudi, kadar obstaja potreba po sodelovanju zunaj EU.

 

Dodatna sekcija

EJN spletna stran vsebuje še mnogo drugih sekcij, ki vas morebiti zanimajo. Spletna stran ponuja v sekciji "Events" pregled prihodnjih EJN srečanj, v sekciji "News" sledi zadnjemu razvoju dogodkov, ima več strani posvečenih samemu delovanju EJN, in še mnogo več. Vabimo vas, da pregledate in raziščete spletno stran ter upamo, da boste našli informacije, ki jih iščete.

  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane