Secretariatul Reţelei Judiciare Europene


Misiune

În conformitate cu prevederile articolului 2 aliniatul (8) din Decizia RJE, secretariatul RJE răspunde de administrarea Reţelei Judiciare Europene.

Conform articolului 25a aliniatul litera (b) din Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2003/659/JAI a Consiliului şi prin Decizia 2008/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust (denumită în continuare „Decizia Eurojust”), secretariatul RJE face parte din personalul Eurojust, dar funcţionează ca unitate distinctă. Se bucură de autonomie, după cum se statuează la considerentul (20) din Decizia 2008/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust.

Ca organ administrativ al Reţelei Judiciare Europene, furnizând RJE experienţa profesională necesară, trecut şi continuitate, sarcinile secretariatului RJE în termeni practici, includ printre altele:

  • asigurarea bunei administrări a RJE în scopul de a permite punctelor de contact ale RJE să îşi îndeplinească sarcinile şi de a păstra identitatea RJE;
  • constituirea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului informaţional/site-ului RJE;
  • elaborarea documentelor referitoare la activităţile RJE (inclusiv a rapoartelor menţionate la articolul 13 din Decizia RJE);
  • păstrarea unei evidenţe generale actualizate a proiectelor şi a deciziilor luate în cadrul RJE;
  • acordarea de asistenţă statului membru care deţine preşedinţia Consiliului în legătură cu organizarea reuniunilor;
  • schimbul de informaţii cu punctele de contact ale RJE cu privire la provocările, realizările, dificultăţile şi la orice alte aspecte de interes general pentru RJE pe baza consultării permanente (de exemplu, printr-un buletin informativ);
  • elaborarea proiectelor de planuri de acţiune pentru proiectele noi şi în curs de desfăşurare ale RJE, după consultarea corespondenţilor naţionali;
  • stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu alte organisme şi structuri din domeniul cooperării judiciare în materie penală din cadrul şi din afara UE; şi
  • promovarea RJE, inclusiv prezentarea RJE la reuniuni, conferinţe sau alte evenimente organizate, atât în cadrul, cât şi în afara UE, de către parteneri din ţări terţe sau de către organizaţii internaţionale.

 

Viziune

Secretariatul RJE trebuie să aibă o identitate proprie pentru a putea nu numai să reprezinte RJE, în strânsă consultare şi coordonare cu statul membru care deţine preşedinţia Consiliului, şi să îşi îndeplinească sarcinile în conformitate cu Decizia RJE, dar şi să fie o echipă vizionară, să identifice noi domenii în care RJE se poate implica sau cărora să le acorde o atenţie mai mare, profitând de poziţia sa strategică şi transmiţând corespondenţilor naţionali informaţii actualizate cu privire la ceea ce se întâmplă în domeniul cooperării judiciare internaţionale. Pentru aceste motive, secretariatul RJE trebuie să fie echipat cu toate mijloacele necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale importante, inclusiv cu resurse umane, financiare şi de altă natură.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax:  +31 (0) 70 412 5570
 

 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.