Bine ați venit pe site-ul web al Rețelei Judiciare Europene (RJE)


Bine ați venit pe site-ul web al Rețelei Judiciare Europene în materie penală (RJE), un site dedicat actorilor din domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală. RJE este o rețea de puncte de contact pentru facilitarea cooperării și pentru stabilirea de contacte directe între autoritățile judiciare din statele membre ale UE. Site-ul web al RJE oferă instrumentele electronice adecvate necesare pentru funcționarea rețelei și pentru facilitarea cooperării. Site-ul conține și alte informații practice, inclusiv cu privire la cooperarea cu țările candidate și țările asociate UE, precum și cu alte țări terțe și rețele judiciare. Punctele de contact ale RJE, procurorii, judecătorii și alți profesioniști din domeniul juridic vor găsi informații și instrumente valoroase pe acest site web.

 

Atlasul judiciar

Atlasul judiciar ale Rețelei Judiciare Europene vă ajută să găsiți autoritatea competentă pe care trebuie să o contactați pentru a-i transmite o cerere de cooperare judiciară în materie penală, în funcție de tipul de cooperare („măsura”) necesară.

 

Fiches Belges

Fiches Belges este un instrument care oferă informații practice privind anumite categorii de măsuri care fac obiectul cooperării judiciare în materie penală.

Cu ajutorul acestora puteți:

     • să verificați dacă o măsură este aplicabilă într-o anumită țară;

     • să verificați în ce limbă trebuie redactată cererea de cooperare;

     • și, în general, ce informații trebuie să includeți în cerere;

     • să comparați măsurile disponibile în 2 țări.

 

Compendiul

Compendiul este un instrument de redactare a cererilor de cooperare judiciară, cum ar fi:

     • ordinul european de anchetă;

     • mandatul european de arestare.

Acesta ajută practicienii

     • să completeze formularul de cerere și să includă toate informațiile necesare;

     • să importe adresa autorității competente de executare;

     • să adauge logoul și adresa oficială a autorității/organizației din care fac parte.

Formularele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE.

 

Biblioteca judiciară

Biblioteca judiciară a RJE în materie penală are scopul de a pune la dispoziția practicienilor din domeniul dreptului toate documentele disponibile legate de instrumentele juridice ale UE relevante pentru domeniul cooperării judiciare în materie penală.
Biblioteca judiciară cuprinde, de asemenea, informații privind stadiul punerii în aplicare a diferitelor instrumente juridice care reglementează cooperarea judiciară în materie penală. Pe lângă situația din diferitele state membre, această secțiune prezintă, de asemenea, în cazul în care sunt disponibile, informații cu privire la data intrării în vigoare, legislația națională, linkuri către notificările oficiale și informații suplimentare.

 

Registrul RJE

Registrul RJE conține documente specifice pentru RJE: minute ale reuniunilor, prezentări, publicații RJE etc.

 

Punctele de contact

Secțiunea site-ului Puncte de contact RJE conține detalii de contact cu peste 400 de puncte de contact RJE. Având în vedere natura secțiunii, aceasta este protejată prin parolă. Accesul poate fi acordat sistemului judiciar din statele membre fie prin punctele de contact RJE din statul membru respectiv, fie prin intermediul Secretariatului RJE.

 

Cooperarea cu țările terțe și cu rețelele judiciare

Pe lângă relațiile strânse pe care le are cu țările candidate și asociate la UE, Rețeaua Judiciară Europeană a stabilit și relații cu alte rețele judiciare și cu o serie de țări terțe din întreaga lume.
Accesând secțiunea Cooperarea cu țările terțe și cu rețelele judiciare de pe site-ul RJE, punctele de contact ale rețelei pot găsi datele de contact ale membrilor rețelelor partenere și ale punctelor de contact omonime din alte țări din afara UE. Prin urmare, punctele de contact ale RJE pot să acorde asistență autorităților naționale și atunci când este nevoie de cooperare în afara granițelor UE.

 

Secțiuni suplimentare

Site-ul RJE conține mai multe secțiuni care vă vor interesa. Site-ul oferă o imagine de ansamblu asupra reuniunilor RJE viitoare în secțiunea "Evenimente", urmărește ultimele evoluții din secțiunea "Știri", conține mai multe pagini despre RJE și multe altele. Vă invităm să răsfoiți și să descoperiți site-ul și sperăm să găsiți informațiile pe care le căutați!

  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.