Dates and Places


Plenaire vergaderingen van het Europees justitieel netwerk

Plenaire vergaderingen in de lidstaten

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Het EJN organiseert ieder jaar ten minste drie plenaire vergaderingen.

De plenaire vergaderingen hebben ten doel:

  • ervoor te zorgen dat de contactpunten elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen, vooral wat betreft de werking van het netwerk;
  • een discussieforum te zijn voor praktische en juridische problemen van de lidstaten in het kader van de justitiële samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot de uitvoering van de in het kader van de Europese Unie vastgestelde instrumenten.

Twee plenaire vergaderingen worden gehouden in de lidstaten die het voorzitterschap van de Raad bekleden (aan het einde van elk semester). Contactpunten ontmoeten tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigers van de autoriteiten in de organiserende lidstaat en wisselen ervaringen uit op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken. Voor deze vergaderingen worden ten minste drie contactpunten per lidstaat, twee contactpunten uit de kandidaat-lidstaten en één contactpunt uit geassocieerde landen en partnerlanden uitgenodigd, tezamen met enkele waarnemers.

 


Plenaire vergaderingen in Den Haag - De gebruikelijke vergadering

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Een keer per jaar (in februari of maart) vindt de plenaire vergadering plaats in het gebouw van Eurojust in Den Haag, de zogeheten gebruikelijke vergadering. Voor deze gebruikelijke vergadering worden twee EJN-contactpunten uitgenodigd. De gebruikelijke vergadering heeft een andere doelstelling en rol dan de twee plenaire vergaderingen die in de lidstaten worden gehouden. Tijdens deze vergadering wordt aandacht besteed aan praktische en organisatorische aangelegenheden in verband met het EJN of nieuwe initiatieven op het gebied van justitiële samenwerking.

 


Vergaderingen van de nationale correspondenten

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

De nationale correspondenten van het EJN, die verantwoordelijk zijn voor de interne werking van het netwerk, komen ten minste eenmaal per jaar bijeen. Tijdens deze vergadering (NCM, National Correspondents Meeting) worden de werkzaamheden van het EJN onder de loep genomen en besproken. Naar aanleiding daarvan worden voorstellen ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering van het EJN. De NCM wordt normaliter in oktober gehouden in het gebouw van Eurojust in Den Haag.

 


Vergaderingen van de technische correspondenten

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

De technische correspondenten van het Europees justitieel netwerk komen ten minste eenmaal per jaar op ad-hoc basis bijeen, en naar gelang van de door de leden geconstateerde behoefte waarneemt. Tijdens de vergadering van de technische correspondenten (Tool Correspondents Meeting, TCM) wordt ervoor gezorgd dat informatie aan de EJN-website wordt toegevoegd en dat alle informatie op de website actueel is. De TCM wordt normaliter in maart gehouden in het gebouw van Eurojust in Den Haag.

 


Regionale en nationale vergaderingen van het EJN

Ieder jaar worden in de lidstaten regionale en nationale vergaderingen van het EJN georganiseerd. Deze vergaderingen zijn erop gericht om de werking van de EJN-contactpunten en justitiële samenwerking in het algemeen te verbeteren en de bekendheid van het EJN te vergroten.

Tijdens regionale vergaderingen komen contactpunten uit drie of meer lidstaten bijeen en komen specifieke regionale problemen aan bod. 

Tijdens nationale vergaderingen komen de contactpunten van één lidstaat en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht van dat land bijeen om de werkzaamheden en de rol van het EJN te bespreken en de inzet van het netwerk te promoten.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

West Balkan en de EU EJN CP bijeenkomsten


Het doel van deze bijeenkomsten is het versterken van de justitiële samenwerking tussen de EU en de West Balkan en het functioneren van de EJN te ondersteunen in het West Balkan gebied.


 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden