Welkom op de website van het Europees Justitieel Netwerk (EJN)


Welkom op de website van het Europees Justitieel Netwerk in strafzaken (EJN), een website voor actoren op het gebied van international justitiële samenwerking in strafzaken. Het EJN is een netwerk van contactpunten dat is opgezet om samenwerking te vergemakkelijken en de justitiële autoriteiten van de EU-lidstaten rechtstreeks met elkaar in contact te brengen. Op de website van het EJN vindt u alle elektronische instrumenten voor de inzet van het netwerk en voor concrete samenwerking. De website bevat ook andere praktische informatie, onder meer over samenwerking met kandidaat-lidstaten, geassocieerde landen en andere derde landen en justitiële netwerken. Voor EJN-contactpunten, aanklagers, rechters en andere rechtsbeoefenaars is hier een schat aan informatie en instrumenten beschikbaar.

 

Justitiële atlas

De justitiële atlas van het Europees justitieel netwerk helpt u de bevoegde autoriteit te vinden waaraan een verzoek om justitiële samenwerking in strafzaken moet worden gericht, afhankelijk van de vereiste vorm van samenwerking ("maatregel").

 

Fiches Belges

De fiches belges is een instrument dat praktische informatie verschaft over specifieke maatregelpakketten in het kader van justitiële samenwerking in strafzaken.

Met de fiches belges kunt u:

     • nagaan of een maatregel van toepassing is in een bepaald land;

     • nagaan welke taal u in uw verzoek om samenwerking moet gebruiken;

     • in het algemeen zien welke informatie uw verzoek dient te bevatten;

     • maatregelen vergelijken tussen 2 landen.

 

Compendium

Het compendium is een instrument voor het opstellen van verzoeken om justitiële samenwerking, zoals:

     • een Europees onderzoeksbevel;

     • een Europees aanhoudingsbevel.

Het biedt ondersteuning aan beroepsbeoefenaars

     • bij het invullen van het verzoekformulier, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle vereiste gegevens worden ingevoerd;

     • bij het invoeren van het adres enz. van de bevoegde uitvoerende autoriteit;

     • bij het toevoegen van het logo en het officiële adres van uw organisatie/autoriteit.

De formulieren zijn beschikbaar in alle EU-talen.

 

Juridische bibliotheek

De juridische bibliotheek van het EJN in strafzaken heeft tot doel om beoefenaars van juridische beroepen alle beschikbare documenten te verstrekken die verband houden met de EU-rechtsinstrumenten inzake justitiële samenwerking in strafzaken.
De juridische bibliotheek bevat ook de status van implementatie van de verschillende toepasselijke rechtsinstrumenten inzake justitiële samenwerking in strafzaken. In dit deel wordt niet alleen de stand van zaken voor de verschillende lidstaten gegeven, maar ook, indien beschikbaar, informatie over de datum van inwerkingtreding, nationale wetgeving, links naar officiële kennisgevingen en aanvullende informatie.

 

EJN Register

Het EJN Register bevat documenten betreffende het EJN: verslagen van vergaderingen, presentaties, EJN publicaties, etc.

 

Contact Punten

De sectie van de EJN Contact Points van de website bevat de contactgegevens van meer dan 400 EJN Contact Points. Deze sectie is enkel toegankelijk via een wachtwoord, vanwege het karakter van de sectie. Toegang kan worden verleend aan de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten ofwel via de EJN Contact Points in de lidstaten dan wel via het EJN Secretariaat.

 

Samenwerking met derde landen en justitiële netwerken

Naast nauwe relaties met de kandidaat-lidstaten van de EU en geassocieerde landen heeft het Europees justitieel netwerk ook betrekkingen tot stand gebracht met andere justitiële netwerken en verschillende niet-EU-landen over de hele wereld.
Via de pagina Samenwerking met derde landen en justitiële netwerken op de EJN‑website hebben de EJN-contactpunten onlinetoegang tot de contactgegevens van de leden van deze justitiële netwerken en tot contactpunten in niet-EU-landen. De EJN-contactpunten kunnen de nationale autoriteiten dus ook bijstaan wanneer samenwerking buiten de EU vereist is.

 

Overige secties

De EJN website heeft meer secties die interessant kunnen zijn voor u als gebruiker. De site geeft een overzicht van geplande EJN bijeenkomsten in de ‘Evenementen’ Sectie.  U vindt er de laatste ontwikkelingen in de ‘Nieuws’ Sectie, en er zijn diverse pagina’s over het EJN. We nodigen u uit door de website te bladeren en deze te ontdekken en hopen dat u de informatie zult vinden waarnaar u op zoek was!

  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden