Dates and Places


Laqgħat plenarji tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew

Laqgħat plenarji fl-Istati Membri

Last meetings:

52nd Plenary Meeting, 26-28 June 2019, Bucharest, Romania  

51st Plenary Meeting, 21-23 November 2018, Vienna, Austria [documents]

50th Plenary Meeting, 27-29 June 2018, Sofia, Bulgaria [documents] 
49th Plenary Meeting, 22-24 November 2017, Tallinn, Estonia | [documents]

You can find information about the EJN Plenary meetings in 2017 (under the MT and EE Presidencies) in the EJN News under the following links: 48th Plenary meeting under the MT Presidency and 49th Plenary meeting under the EE Presidency

Next meetings:

53rd Plenary Meeting, 20-22 November 2019, Finland

 

L-NĠE jorganizza mill-inqas tliet laqgħat Plenarji kull sena.

Il-finijiet tal-laqgħat plenarji għandhom ikunu kif ġej:

  • sabiex jippermettu lill-punti ta’ kuntatt isiru jafu aħjar lil xulxin u jiskambjaw esperjenza, b’mod partikolari rigward l-operat tan-Netwerk;
  • sabiex jipprovdu forum għal diskussjoni ta’ problemi prattiċi u ġuridiċi li jiltaqgħu magħhom l-Istati Membri fil-kuntest tal-koperazzjoni ġuridika, b’mod partikolari fir-rigward talimplementazzjoni ta’ miżuri adottati mill-Unjoni Ewropea.

Tnejn mil-laqgħat Plenarji jiġu organizzati mill-Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill (fit-tmiem ta’ kull semestru). Dawn il-laqgħat jippermettu lill-Punti ta’ Kuntatt biex jiltaqgħu ma’ rappreżentanti tal-awtoritajiet fl-Istat Membru ospitanti u biex jaqsmu l-esperjenzi rigward il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali. Għal dawn il-laqgħat Plenarji jkunu mistiedna mill-inqas tliet Punti ta’ Kuntatt minn kull Stat Membru, żewġ Punti ta’ Kuntatt mill-pajjiżi kandidati u Punt ta’ Kuntatt wieħed minn pajjiżi assoċjati u minn pajjiżi msieħba, kif ukoll osservaturi.

 


Laqgħat Plenarji ġewwa The Hague - Laqgħa regolari

Last meeting: 39th Regular Meeting, 21 February 2018, The Hague | [documents]

Next meeting: 40th Regular Meeting, 20 February 2019, The Hague

 

Darba f’sena, (fi Frar jew f’Marzu), il-laqgħa Plenarja ssir fil-bini tal-Eurojust ġewwa The Hague, ’l hekk imsejħa laqgħa Regolari. Żewġ Punti ta’ Kuntatt tal-NĠE jkunu mistiedna għal-laqgħa Regolari. Il-laqgħa Regolari għandha objettiv u rwol differenti meta mqabbla maż-żewġ laqgħat Plenarji organizzati fl-Istati Membri. Hija ddedikata għall-materji prattiċi u organizzattivi tal-NĠE jew inizjattivi ġodda dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja.

 


Laqgħat tal-korrispondenti nazzjonali (NCM)

Last meeting: 9th NCM, 18 October 2017, in The Hague | [documents]

You can find information about the NC Meetings in 2017 in the EJN News under the following link: 9th National Correspondents Meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 10th NCM, 17 October 2018

 

Il-Korrispondenti Nazzjonali tal-NĠE, li huma responsabbli għall-funzjonament intern tal-Netwerk, jiltaqgħu mill-inqas darba f’sena. L-objettiv tal-NCM huwa li jiżgura eżaminazzjoni dettaljata u diskussjoni tal-attivitajiet tal-NĠE għas-sottomissjoni sussegwenti tal-proposti tal-laqgħa Plenarja tal-NĠE għall-approvazzjoni finali. L-NCM normalment issir f’Ottubru, fil-bini tal-Eurojust ġewwa The Hague.

 


Laqgħat tal-korrispondenti tekniċi (TCM)

Last meeting17th Tools Correspondents meeting: 21 March 2018, The Hague | [documents]

You can find information about the 2018 TCM in the EJN News under the following link: 17th Tool Correspondents meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 18th Tools Correspondents Meeting, 20 March 2019, The Hague

 

Il-korrispondenti tekniċi tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew għandhon jiltaqgħu fuq bażi ad hoc, mill-inqas darba fis-sena u kif jiġi stabbilit bħala meħtieġ mill-membri. Il-mira tat-TCM huwa li jiżgura li l-informazzjoni ta’ fuq is-sit web hija pprovduta u aġġornata. It-TCM normalment isir f’Marzu, fil-bini tal-Eurojust ġewwa The Hague.

 


Laqgħat Reġjonali u Nazzjonali tal-NĠE

Kull sena jiġu organizzati laqgħat Reġjonali u Nazzjonali tal-NĠE fl-Istati Membri. L-għan ġenerali tal-laqgħat huma li jtejbu l-funzjonament tal-Punti ta' Kuntatt tal-NĠE u l-kooperazzjoni ġudizzjarja ġenerali u li jżidu l-għarfien fuq l-NĠE.

Il-laqgħat Reġjonali jinvolvu Punti ta’ Kuntatt minn tliet Stati Membri jew iżjed u jiffukaw fuq problemi li għandhom karattru reġjonali partikolari.

Il-laqgħat Nazzjonali jiġbru l-Punti ta’ Kuntatt fi Stat Membru wieħed u rappreżentanti tal-ġudikatura fil-pajjiż, biex jiddiskutu l-attivitajiet u l-irwol tal-NĠE u jippromovu l-użu tan-Netwerk.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN funded regional and national meetings 2019:

 

 

 


 

Guidelines on the EJN meetings UPDATED 2016

 

  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved