Dates and Places


Laqgħat plenarji tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew

Laqgħat plenarji fl-Istati Membri

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

L-NĠE jorganizza mill-inqas tliet laqgħat Plenarji kull sena.

Il-finijiet tal-laqgħat plenarji għandhom ikunu kif ġej:

  • sabiex jippermettu lill-punti ta’ kuntatt isiru jafu aħjar lil xulxin u jiskambjaw esperjenza, b’mod partikolari rigward l-operat tan-Netwerk;
  • sabiex jipprovdu forum għal diskussjoni ta’ problemi prattiċi u ġuridiċi li jiltaqgħu magħhom l-Istati Membri fil-kuntest tal-koperazzjoni ġuridika, b’mod partikolari fir-rigward talimplementazzjoni ta’ miżuri adottati mill-Unjoni Ewropea.

Tnejn mil-laqgħat Plenarji jiġu organizzati mill-Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill (fit-tmiem ta’ kull semestru). Dawn il-laqgħat jippermettu lill-Punti ta’ Kuntatt biex jiltaqgħu ma’ rappreżentanti tal-awtoritajiet fl-Istat Membru ospitanti u biex jaqsmu l-esperjenzi rigward il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali. Għal dawn il-laqgħat Plenarji jkunu mistiedna mill-inqas tliet Punti ta’ Kuntatt minn kull Stat Membru, żewġ Punti ta’ Kuntatt mill-pajjiżi kandidati u Punt ta’ Kuntatt wieħed minn pajjiżi assoċjati u minn pajjiżi msieħba, kif ukoll osservaturi.

 


Laqgħat Plenarji ġewwa The Hague - Laqgħa regolari

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Darba f’sena, (fi Frar jew f’Marzu), il-laqgħa Plenarja ssir fil-bini tal-Eurojust ġewwa The Hague, ’l hekk imsejħa laqgħa Regolari. Żewġ Punti ta’ Kuntatt tal-NĠE jkunu mistiedna għal-laqgħa Regolari. Il-laqgħa Regolari għandha objettiv u rwol differenti meta mqabbla maż-żewġ laqgħat Plenarji organizzati fl-Istati Membri. Hija ddedikata għall-materji prattiċi u organizzattivi tal-NĠE jew inizjattivi ġodda dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja.

 


Laqgħat tal-korrispondenti nazzjonali (NCM)

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Il-Korrispondenti Nazzjonali tal-NĠE, li huma responsabbli għall-funzjonament intern tal-Netwerk, jiltaqgħu mill-inqas darba f’sena. L-objettiv tal-NCM huwa li jiżgura eżaminazzjoni dettaljata u diskussjoni tal-attivitajiet tal-NĠE għas-sottomissjoni sussegwenti tal-proposti tal-laqgħa Plenarja tal-NĠE għall-approvazzjoni finali. L-NCM normalment issir f’Ottubru, fil-bini tal-Eurojust ġewwa The Hague.

 


Laqgħat tal-korrispondenti tekniċi (TCM)

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Il-korrispondenti tekniċi tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew għandhon jiltaqgħu fuq bażi ad hoc, mill-inqas darba fis-sena u kif jiġi stabbilit bħala meħtieġ mill-membri. Il-mira tat-TCM huwa li jiżgura li l-informazzjoni ta’ fuq is-sit web hija pprovduta u aġġornata. It-TCM normalment isir f’Marzu, fil-bini tal-Eurojust ġewwa The Hague.

 


Laqgħat Reġjonali u Nazzjonali tal-NĠE

Kull sena jiġu organizzati laqgħat Reġjonali u Nazzjonali tal-NĠE fl-Istati Membri. L-għan ġenerali tal-laqgħat huma li jtejbu l-funzjonament tal-Punti ta' Kuntatt tal-NĠE u l-kooperazzjoni ġudizzjarja ġenerali u li jżidu l-għarfien fuq l-NĠE.

Il-laqgħat Reġjonali jinvolvu Punti ta’ Kuntatt minn tliet Stati Membri jew iżjed u jiffukaw fuq problemi li għandhom karattru reġjonali partikolari.

Il-laqgħat Nazzjonali jiġbru l-Punti ta’ Kuntatt fi Stat Membru wieħed u rappreżentanti tal-ġudikatura fil-pajjiż, biex jiddiskutu l-attivitajiet u l-irwol tal-NĠE u jippromovu l-użu tan-Netwerk.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved